Den här kampen är egentligen en skam

Kommunal är beredda att lägga skyddsstopp när det krävs.

Debatt 1 maj 2020 09:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Personalen vittnar om avsaknad av personlig skyddsutrustning, information och beredskap på äldreboenden och i hemtjänsten. Enligt en enkätundersökning som Kommunal har gjort rapporterar 82 procent av svarande skyddsombud i Kommunal Öst att personalen inom äldreomsorgen känner oro över tillgången till skyddsutrustning. 

52 procent av svarande anser att personalen inom hälso- och sjukvård känner oro. Endast 70 procent av svarande skyddsombuden i äldreomsorgen svarar att det finns skyddsutrustning för att skydda sig själv och omsorgstagare från smitta på arbetsplatsen. Inom hälso- och sjukvård är siffran 93 procent. Självklart borde oron vara 0 procent och tillgången 100 procent. 

Det är oacceptabelt. Nu tar Kommunal på sig hårdhandskarna för att skydda liv och hälsa. Att lägga ett skyddsstopp är alltid sista utvägen, men Kommunals ansvar är för våra medlemmar. Enligt våra nya riktlinjer till skyddsombuden kommer vi kräva att arbetsgivaren tar sitt ansvar för arbetsmiljön fullt ut:

Arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder med kort ärm. De ska bytas dagligen, eller vid behov. Det ska finnas omklädningsrum för personalen. Om något av detta saknas uppmanar vi skyddsombuden att omedelbart lägga en begäran, en så kallad 6:6 a-anmälan, till arbetsgivaren. Detsamma gäller om det saknas personlig skyddsutrustning.

Om skyddskläder och personlig skyddsutrustning saknas vid vård av en Covid-19 sjuk vård- eller omsorgstagare, blir det skyddsstopp. Att vi vård- och omsorgsanställda som just nu bär Sverige genom den här krisen ska behöva kämpa för något så grundläggande som att få nödvändiga skydd för att vara trygga på arbetet är en skam. Vi gör vårt, vi kämpar i frontlinjen för de äldre mot pandemin. Vi ska inte tvingas välja mellan vår egen hälsa och omsorgen om de som vi har hand om. Nu är det arbetsgivarnas tur att ta sitt ansvar. Dessutom är det bästa sättet att förhindra smittspridning nu att skydda oss som skyddar de mest sköra äldre.
 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

S vill ha fler vårdcentraler i regionens regi

S vill ha fler vårdcentraler i regionens regi

Debatt: Vi blundar inte för problemen - vi är redo att ta över

Vi blundar inte för problemen - vi är redo att ta över

Vänsterns budgetförslag: Höj personalens löner

Vänsterns budgetförslag: Höj personalens löner

Tre cyklister till sjukhus efter kollision utmed Vätternrundan

Framtidens behov av vårdplatser ska utredas

Framtidens behov av vårdplatser ska utredas
Visa fler