Därför ska vi bygga kärnkraftverk i Norrköping

Därför behöver det lokala styret visa framfötterna i processerna för att skapa förutsättningar för marknaden att etablera kärnkraftverken just här.

Debatt 11 januari 2023 11:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen presenterade idag 11 januari förslag till lagändring för ny kärnkraft enligt den politik som Liberalerna presenterade i valrörelsen. Det är en politik som stärker såväl stabiliteten i elsystemet och innebär jobb, inte bara på kraftverken utan gör att fler företag kan etablera sig. Därför behöver vi bygga dessa kraftverk i Norrköping. 

Produktionen av el behöver fördubblas de närmaste 20 åren ifall vi ska lyckas genomföra klimatomställningen. Men, de tidigare socialdemokratiska regeringarna har bromsat omställningen med kärnkraftsnedläggningar, och därmed begränsat den planerbara produktionen av el vilket lett till de bistra elpriserna som tynger Sverige. 

Det är en stor utmaning, men ett mål möjligt att nå om Sverige satsar på vind, sol och inte minst kärnkraft som levererar oavsett väder. Detta inte minst för industrin är en helt avgörande del av klimatomställningen. Tekniken för små modulära kärnkraftverk är inte längre någon science fiction utan finns här idag. Detta har gjort det klokare att bygga fler, mindre kraftverk snarare än att samla dem till få platser. 

Detta gör att energin kommer närmare dit den behövs och ditt eluttag. Det här var något som Liberalerna presenterade redan i valrörelsen. Idag presenterar regeringen förslag till lagändring för ny kärnkraft i Sverige och tar steg för att man ska kunna bygga även små reaktorer. 

Det ska inte längre begränsas vart man ska kunna bygga kärnkraft, utan den ska kunna byggas där den behövs som allra mest. Vår kommun/stad/region är en plats som lämpar sig mycket väl för att få ny kärnkraft. Därför behöver det lokala styret visa framfötterna i processerna för att skapa förutsättningar för marknaden att etablera kärnkraftverken just här. Det innebär inte bara större elproduktion och lägre elpriser på sikt utan även viktiga framtida arbetstillfällen. Inte bara på kraftverket utan kommunen behöver/riskerar att tacka nej till vissa företag som vill etablera sig. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa