Därför har vi skapat Systerskapet i Finspång

Frida Granath är en av de tre kvinnor från S i Finspång som på Internationella kvinnodagen uppmanar till mer aktivitet för jämställdhet.
Frida Granath är en av de tre kvinnor från S i Finspång som på Internationella kvinnodagen uppmanar till mer aktivitet för jämställdhet.

Sverige är inte jämställt och vi ska göra något åt det. Därför har vi startat Systerskapet S-kvinnor i Finspång, vi behöver belysa det som inte funkar, driva en politik som vänder den här negativen trenden och ger våra flickor, tjejer och kvinnor mer rättvisa och trygghet i vårt samhälle.

Debatt 8 mars 2023 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Internationella kvinnodagen är en viktig dag för att belysa kvinnors situation. Vi ser hur kvinnors anställningar blir osäkrarare, lönerna ökar inte lika mycket som männens och att kvinnorna allt oftare ställs i en beroendeställning då de inte själva kan försörja sig och sina familjer. Livslängden för arbetarkvinnor sjunker. Kvinnor som så ofta arbetet i vår välfärd, arbetsvillkoren för dessa yrkesgrupper måste förbättras. 

Jämställdhet är inte ett isolerat politikområde, det skär genom hela samhällsstrukturen, hemmet skolan rättssystemet och arbetsmarknaden.  Det handlar om normer, värderingar och attityder. 

2023 så finns det domare i hovrätten, vårt rättssystem som ska skydda oss medborgare och skippa rättvisa för dom som utsätts för brott som inte vet att det kvinnliga könsorganet benämns med begreppet ”snippa” vilket ledde till den förödande dom där en 50 årig man frias av 4 manliga domare i hovrätten som inte förstår innebörden när den tioåriga flickan beskriver hur en man i förgriper sig på henne genom att stoppa in sitt finger i hennes snippa. 

Det är tydligt hur jämställdheten återigen backar vad gäller skyddet för våra barn och systrar som utsätts för övergrepp och våld.

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter oavsett bakgrund. Ett jämställt samhälle är där alla har möjlighet att leva på sin lön, inte missgynnas av föräldraledighet eller vård av barn. Att få utbildning utifrån sina egna förutsättningar och sin egen vilja och inte begränsas av normer, fördomar eller diskriminering. Ett samhälle där män och kvinnor har samma ansvar för hemarbetet och möjligheten att ge och få omsorg på lika villkor. 

I ett jämställt samhälle har mäns våld mot kvinnor upphört. 

Sverige är inte jämställt och vi ska göra något åt det. Därför har vi startat Systerskapet S-kvinnor i Finspång, vi behöver belysa det som inte funkar, driva en politik som vänder den här negativen trenden och ger våra flickor, tjejer och kvinnor mer rättvisa och trygghet i vårt samhälle.  Vill du som kvinna, identifierar dig som kvinna eller ickebinär engagera dig extra i dessa frågor hälsar vi dig välkommen till vårt systerskap. 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa