Därför har vi i SD drivit på för nya cykelhus vid US

Under flera år har allmänheten och politiker nåtts av informationen att cykelstölder och vandalism har blivit ett allt större problem för vårdpersonalen på Universitetssjukhuset.

Det ska byggas Cykelparkeringsgarage vid US i Linköping. SD i Region Östergötland är stolta över att ha drivit igenom beslutet. På bilden en färskt cykelparkeringshus på Uppsala centralstation.

Det ska byggas Cykelparkeringsgarage vid US i Linköping. SD i Region Östergötland är stolta över att ha drivit igenom beslutet. På bilden en färskt cykelparkeringshus på Uppsala centralstation.

Foto: Daniel Bylund

Debatt2023-10-21 08:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eftersom universitetssjukhusets är centralt beläget är cykel ett populärt färdmedel för många av våra anställda och det gör problemet väldigt angeläget. Vårdpersonal har under många år beskrivet avgrundskänslan som uppstår när de går av långa, stressiga skift för att vandra ned till cykelparkeringen och inse att deras cykel har blivit stulen eller förstörd. Det har blivit så pass vanligt förekommande att det är en genuin oro, särskilt bland de som kostat på sig dyrare elcyklar eller elskotrar.

För de av oss som dagspendlar med bil kan en grov parallell dras mot att gå runt på jobbet och vara orolig över om bilen man tog till jobbet har blivit stulen eller inte. För de allra flesta hade det varit ett stort orosmoment under arbetsdagen.

Frågan om cykelgaragen är alltså i första hand en fråga om arbetsmiljö och trygghet för vårdpersonalen. Det är inte rimligt att våra medarbetare ska belastas med konsekvenserna av den negativa samhällsutveckling som övriga partier har skapat. Som ett direkt svar på sjukvårdspersonalens önskemål och behov har SD Region Östergötland lyckats driva igenom planer på att upprätta nya cykelparkeringshus vid Linköpings universitetssjukhus. Under en period kommer tre cykelparkeringshus upprättas vilket på sikt kommer tillskapa 350 parkeringsplatser för cyklar.

SD Region Östergötland vill i den mån det är rimligt utifrån den enskildes förutsättningar uppmuntra våra medarbetare att cykla till jobbet eftersom det bland annat förbättrar det fysiska måendet gentemot att pendla med bil.

Utöver fördelarna med förbättrat fysiskt mående bidrar ett ökat cyklande till att minska belastningen på stadstrafiken och därmed skapa bättre förutsättningar för andra som inte kan ta cykeln eller liknande färdmedel till arbetet att göra det på ett smidigare sätt. I sammanhanget ska det också påtalas att ett ökat cyklande också får andra positiva bieffekter som exempelvis renare luft i Linköpings innerstad bland flera andra positiva effekter för miljön.

Vår förhoppning är att de medarbetare som tidigare känt en otrygghet inför att cykla till arbetet återigen ska våga göra det utan rädsla för att bli utsatt för brott. Att skapa ro hos våra medarbetare genom att tillskapa dessa cykelgarage är bara en liten del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för vårdpersonalen inom Region Östergötland.