Därför är skolbibliotek mycket viktigare än champagne

Vi hoppas att vi är flera som följer upp vad detta innebär för landets elever.

Debatt 27 oktober 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag den 27 oktober är det skolbibliotekets dag. Varför är den viktigare att uppmärksamma än till exempel internationella champagnedagen, som firades förra veckan? 

Barn som inte får lära sig att läsa och förstå en text riskerar att hamna i utanförskap hela livet. De långsiktiga konsekvenserna blir stora för individen men astronomiska för samhället. Ska Sverige fortsatt vara ett land präglat av demokrati, utbildning och bildning är det läsningen vi måste säkerställa. 

 

Läsförmågan har i Sverige tyvärr sjunkit bland barn och unga i jämförelse med andra länder. Även när man mäter läsvanor i samma grupp finns det anledning till oro. Sveriges största statistiska undersökning av barn och ungas medievanor, Unga & medier 2021, konstaterade att år 2012 läste 23 procent av 17–18-åringarna dagligen. 2020 hade motsvarande siffra sjunkit till 8 procent. Många unga anser också att läsning är slöseri med tid. 

 

Vi menar att grunden för att vända denna trend börjar i skolan. Den måste inte bara lära eleverna att läsa, utan också stimulera deras språkutveckling varje dag genom hela skoltiden. För att åstadkomma detta måste varje skola ha tillgång till den expertis som utöver läraren kan bidra till detta; skolbibliotekarien. Forskning visar att skolor med utbildade skolbibliotekarier som arbetar nära undervisningen leder till bättre språkutveckling, stärkt läsförmåga och högre kunskapsresultat. 

Hur bra det kan fungera beskrivs tydligt i denna krönika om skolbiblioteket på Hammarkullsskolans skolbibliotek.

 

I dagens Sverige är det tyvärr så att mer än hälften av eleverna aldrig får träffa en skolbibliotekarie. Hur det ser ut i din tidnings upptagningsområde framgår av denna rapport från fackförbundet DIK. 

 

Ett land med ambitionen att vara en ledande kunskapsnation kan inte ha det så. Det finns en väl genomförd utredning, Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3), med färdiga och kostnadsberäknade förslag att lägga på riksdagens bord. 

 

Den nya regeringen avser enligt Tidöavtalet genomföra ”Författningsändringar alternativt myndighetsuppdrag om föreskrifter för mer likvärdig kvalitet på skolans verksamhet avseende bland annat minsta garanterad undervisningstid samt tillgången till skolbibliotek, laborationsutrustning, skolgårdar, elevhälsa i skolans lokaler samt läroböcker och andra läromedel av god kvalitet.” Vi hoppas att vi är flera som följer upp vad detta innebär för landets elever. 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa