Där är Klockaretorpet ett framgångsrikt exempel

Skottlossningar, gängkrig och ungdomar som mördas. Norrköping har blivit för kallt och mörkt. Situationen är allvarlig och komplicerad men vi får inte ge upp hoppet.

Klockaretorpet har en lång historia av kriminalitet av olika slag. Enligt debattören har de "goda gängen" en stor betydelse som förebyggande utmanare till de kriminella gängen.

Klockaretorpet har en lång historia av kriminalitet av olika slag. Enligt debattören har de "goda gängen" en stor betydelse som förebyggande utmanare till de kriminella gängen.

Foto: Ulf Wigh/Wighs news

Debatt2024-02-02 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utöver polisens insatser är det förebyggande arbetet centralt, speciellt för att hindra rekrytering av barn och ungdomar till kriminella gäng. De goda “gängen” behöver fortsätta tävla med de kriminella gängen i rekryteringen. De kriminella gängen lockar barn och ungdomar genom att erbjuda uppmärksamhet, gemenskap och en känsla av social trygghet inom ett "vi". För att motverka detta behövs andra sociala grupper, mötesplatser eller gemenskaper där ungdomarna känner sig sedda, accepterade och hör till. Klockaretorpet utgör ett framgångsrikt exempel på ett sådant förebyggande arbete. Trots dess tidigare prägel av kriminalitet och knarkhandel har området förändrats positivt. 

Som 21-årig sociologistudent och uppvuxen i Klockaretorpet delar jag mina egna reflektioner om förändringen, där vi ungdomar tidigare hade äldre 'förebilder' involverade i knarkhandel och kriminalitet, men bilden förändrades när Hyresbostäder öppnade Kunskapens hus. Kunskapens Hus har blivit en central plats för invånarna i Klockaretorpet. Det är en plats för lärande, kunskapsutbyte och socialt umgänge. Genom olika aktiviteter och projekt skapar platsen en mångfaldig gemenskap för alla. Men för ungdomar är det ett andra hem, där de blir sedda och accepterade. Inte minst på grund av att verksamhetsledaren, Marco Briones, är en eldsjäl som betyder mycket för oss. 

Föreningar, som Norrköping Futsalklubb, använder Kunskapens hus som bas för att växa som förening. Målet var inte enbart att sparka boll några timmar i veckan. Namnet "Klocket Tigers" lockade unga människor och skapade en gemenskap och identitet för ett utsatt område. Genom att rekrytera spelare, unga ledare och involvera ungdomar i organisationen blev vi det stora goda “gänget” där ungdomar anslöt sig till vår gemenskap och sociala umgänge. Pengar är också en aspekt som lockar ungdomar till kriminella gäng. Kunskapens hus och Hyresbostäder har även bidragit till att ungdomar fått utbildningar som har resulterat till jobbmöjligheter.Att investera i mötesplatser för ungdomar är kostnadseffektivt. Enligt Riksrevisionen kostar ungdomshem över 12 000 kronor per dygn per person. Att till exempel ge 10 000 kronor per månad till föreningar, initiativ, eller mötesplatser som rekryterar barn och ungdomar till positiva sammanhang är en bra investering. Det är dags för samhället att enas och tillsammans stödja de goda gängen.

Marco Briones omnämns i debattartikeln om de goda gängen i Klockaretorpet.
Marco Briones omnämns i debattartikeln om de goda gängen i Klockaretorpet.