Sverigedemokraterna svarar lärarfacken

Lärarfacken skriver i sin debattartikel att ”skolan måste vara rättvis eftersom livet inte är det.”

Gunilla Hellberg är utbildningspolitiker för SD i Norrköping.

Gunilla Hellberg är utbildningspolitiker för SD i Norrköping.

Foto: Privat

Debatt2022-09-09 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rättvisa i skolsammanhang benämns också likvärdighet. Sverigedemokraterna har lagt förslag om att kommunen ska anställa professionella mentorer som kan avlasta lärarna och ge dem möjlighet att jobba med sitt kärnuppdrag; undervisning. Det råder brist på behöriga lärare i Norrköping och därför måste vi se till att rekrytera, när det är möjligt, och skapa en bra arbetssituation för de lärare vi redan har. Vi har också föreslagit en översyn av samtliga lärarlöner för att skapa mer rättvisa och minska skillnaderna som uppkommit genom lärarlyftet och inrättandet av förstelärartjänster. 

Lärarfacken ställer frågor

Skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar är mycket viktigt. Vi ska ha lika höga förväntningar och förhoppningar för varje elev. När vi kommer till vardagsarbetet innebär det att alla elever med särskilda behov får tillgång till de resurser som krävs och att den så kallade ”strukturpengen” avskaffas. Sverigedemokraterna anser att varje skola istället får söka stöd för de elever som behöver extra resurser. Vilket område eleven bor i ska inte spela någon roll när dessa resurser fördelas.

I vår budget framhåller vi också att det viktigaste för alla elever är att lära sig svenska. Därför föreslår vi en besparing på modersmålsundervisningen och flyttar dessa pengar till ”potten” för särskilt stöd.

Vi vill se till att det både finns resursklasser för elever med NPF och liknande svårigheter, som extra stöd till särskilt begåvade elever. Vi harv också för avsikt att lägga förslag om att det inrättas en jourklass i kommunen för elever som hotar, utövar våld och/eller begår brott i skolan och ute i samhället. Vi tror att dessa reformer behövs för att skapa lugn och ro.

Vi är övertygade om att skolans viktigaste uppgift är att erbjuda alla barn en riktig chans till en likvärdig utbildning och att bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå ska vara ovidkommande. Personligen upplever jag att skolan var just sådan på 60-talet. Tack vare den skolan kunde jag både ta studenten och studera på universitet trots att mina föräldrar kom från arbetarklassen och aldrig fått möjlighet att själva studera. Jag är evigt tacksam för den utbildning jag fick och för alla de lärare som mötte mig utan att ens tänka i de socioekonomiska termer som idag används som ursäkt för att så många elever tillåts att misslyckas skolan.