Dålig politik att ersätta ett beroende med ett annat

Var åttonde 15-årig pojke i Östergötland har snusat den senaste månaden. Trots det vill regeringen sänka skatten på snus med 20 procent.

Vitt snus och E-cigaretter används enligt debattörerna för att locka in ungdomar i nikotinberoenden. Den låga nikotikskatten - till skillnad mot den högre tobaksskatten - bidrar till att priset på vitt snus och E-cigaretter kan hållas realtivt lågt och ungdomsvänligt.

Vitt snus och E-cigaretter används enligt debattörerna för att locka in ungdomar i nikotinberoenden. Den låga nikotikskatten - till skillnad mot den högre tobaksskatten - bidrar till att priset på vitt snus och E-cigaretter kan hållas realtivt lågt och ungdomsvänligt.

Foto: Niklas Holm

Debatt2023-10-14 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Forskningen är tydlig: Snusare har en ökad risk att dö i förtid jämfört med ickesnusare. De löper större risk att drabbas av typ 2-diabetes och att dö i hjärt-kärlsjukdomar. Att snusa under graviditeten kan leda till störningar i andningsregleringen hos det nyfödda barnet och ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Flera studier pekar även på ett samband mellan snus och cancer i matstrupe, magsäck och ändtarm samt en högre risk att dö efter en cancerdiagnos.

Trots det vill regeringen sänka skatten på brunt snus med 20 procent. Statsminister Ulf Kristerssons (M) argument är att "allt vi kan göra för att minska och undvika rökning är bra". Det håller vi med om, och vi välkomnar att regeringen höjer skatten på cigaretter. Forskning visar dock att snus kan försvåra rökavvänjning och att risken för att börja röka ökar när man snusar. Att ersätta ett nikotinberoende med ett annat kan aldrig kallas att värna folkhälsan.

Regeringens förslag att sänka skatten på snus kommer samtidigt som vi ser en explosionsartad ökning av nikotinanvändning bland unga. Undersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) visar att andelen niondeklassare som snusar har mer än fördubblats de senaste fem åren, från 5 procent 2017 till 11 procent 2022. I Östergötland har omkring var åttonde 15-årig pojke (13 procent) snusat någon gång den senaste månaden, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta trots att åldersgränsen för att köpa snus är 18 år.

Bruket av vitt snus och e-cigaretter har ökat kraftigt bland unga de senaste åren. Den största ökningen ses bland unga tjejer. Enligt CAN har 42 procent av de 17-åriga flickorna använt vitt snus. Ökningen beror till stora delar på tobaksindustrins marknadsstrategier, där godisliknande smaker och gratis smakprover riktats direkt till barn och unga i sociala medier. En annan orsak är att vitt snus och e-cigaretter undgår tobaksskatten och i stället lyder under den avsevärt lägre nikotinskatten. Därför kan nikotinprodukter fortsätta säljas billigt till priskänsliga ungdomar.

Sänkt skatt på snus gynnar en enda aktör i samhället: Den tobaksindustri som gör stora vinster på att locka människor in i ett skadligt nikotinberoende. För att skydda barn och unga från att börja måste tobaks- och nikotinprodukter bli dyrare – inte billigare.

 

Skatten på snus ska sänkas med cirka tre kronor dosan. Debattörerna anser att det är dålig politik att göra på det viset.
Skatten på snus ska sänkas med cirka tre kronor dosan. Debattörerna anser att det är dålig politik att göra på det viset.