Då kan Finlands försvar verka på svensk mark

När spänningarna ökar från öst är Finland därför en naturlig partner för Sverige. Genom ett fördjupat försvarssamarbete höjer vi trösklarna för konflikter vilket tjänar Sverige och våra grannländer väl.

Debatt 26 mars 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Säkerhetsläget runt Östersjön har under de senaste åren försämrats. Den ryska annekteringen av Krim, aggressionen mot Ukraina och de provokativa uppträdandena i luften och på havet har ökat spänningarna i vårt närområde. Därför genomför den socialdemokratiskt ledda regeringen nu den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet samtidigt som samarbetet med Finland fördjupas ytterligare.

Med Finland delar vi såväl historia som geografisk närhet. Politiska beslut tagna av Sverige påverkar Finland, liksom det motsatta. Tillsammans har vi en lång tradition av samarbete och är idag två militärt alliansfria nationer som är medlemmar i EU. När spänningarna ökar från öst är Finland därför en naturlig partner för Sverige. Genom ett fördjupat försvarssamarbete höjer vi trösklarna för konflikter vilket tjänar Sverige och våra grannländer väl. Regeringen har därför föreslagit och riksdagen beslutat att ingå ett värdlandsstödsavtal med Finland.

Ett värdlandsstödsavtal betyder rent konkret att regeringen vid händelse av kris eller krigssituation kan ta beslut om att be Finland om hjälp och att finsk beredskap då kan verka på svensk mark. Samarbetet medför inga skyldigheter utan ger istället förutsättningar för Sverige att agera fort och slagkraftigt när det behövs. Avtalet är inte det enda sättet som Sverige och Finland samverkar på.

Redan idag arbetar våra två länder nära varandra. Svenska och finska flygvapnet genomför återkommande övningar med varandra, utbyten mellan arméförband har intensifierats och kommunikationen på departementsnivå är tät. Vårt försvarssamarbete med Finland är det mest långtgående, men är inte det enda bilaterala avtal som gynnar Sverige. Samarbeten med Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA och de baltiska staterna har också utvecklats under regeringen Löfven. Tillsammans med de nordiska länderna utvecklar vi vårt försvarsarbete i den gemensamma organisationen Nordefco. 

Att fortsätta utveckla samarbeten och satsa på försvaret gör Sverige redo för morgondagens kriser. Vår historiska och geografiska koppling till Finland har lagt en stabil grund för ett fortsatt tätt försvarssamarbete, samtidigt som vi behåller vår militära alliansfrihet. En långsiktig och förutsägbar säkerhetspolitik gör Sverige starkare och tryggare.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: När försvaret säger nej så lyssnar man

När försvaret säger nej så lyssnar man

Ledare: Svensk försvarsvilja är stark; och det behövs - "The winter is coming" sa generalmajoren på försvarsmöte i Linköping.

Svensk försvarsvilja är stark; och det behövs - "The winter is coming" sa generalmajoren på försvarsmöte i Linköping.

De flesta är för Nato: ”Inte lätt” – ”Kärnvapen ingår i alliansen”

De flesta är för Nato: ”Inte lätt” – ”Kärnvapen ingår i alliansen”

Oscar samordnar krigsinsatser i Ukraina från Finspång: "För mig handlar det om att ta ställning"

Oscar samordnar krigsinsatser i Ukraina från Finspång: "För mig handlar det om att ta ställning"

Ökat intresse för Hemvärnet: "Behöver varenda människa"

Ökat intresse för Hemvärnet: "Behöver varenda människa"
Visa fler