Då hamnar hela Lindö under vatten

Debatt 2 september 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Uppvärmningen av planeten går enligt IPCC snabbare än tidigare beräknat. Detta kan, om stora ismassor på Antarktis skulle glida ut i havet, innebära att havsvattenståndet i alla hav inom 10 dagar stiger med 10 meter (nästan ett fyravåningshus). Detta skulle för Norrköpings del innebära att delar av centrala staden nära Motala ström blir varaktigt översvämmade liksom strandområden öster om stadens centrala delar, t.ex. Lindöområdet.

Det som skulle kunna göras är att bygga en 15 meter hög vall mellan det ställe i Bråviken som är smalast vid Skansen nära Skenäsleden, eller nära detta ställe, beroende på lokala geografin. 

Erfarenheter bör hämtas från de ställen i Holland som skyddas av vallar eftersom de ligger under nuvarande havsvattensnivå. 

Förutom eventuell trafik på vallens kant skulle vindkraftverk kunna placeras där för att ge elektricitet åt eventuella pumpar.

För att i görligaste mån vara oberoende av att pumpa vetten med el bör en analys göras av möjligheten att leda av vatten via en akvedukt från Motala ström väster och norr om centrala Norrköping så att detta vatten hamnar direkt i Östersjön utanför den ovan skisserade vallen.

För att undvika att vattnet i Motala ström genom den centrala staden blir helt stillastående så kan en konstruktion göras så att en del av lägesenergin i akvedukten används för att lyfta en mindre ström till utsidan av den ovan skisserade vallen.

Detta är enligt min uppfattning viktigare än en snabbtågsförbindelse som skall vila på en lång brokonstruktion när Norrköpings centrum inklusive stationsområdet som löper stor risk att bli översvämmat. 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Forskningsfartyget ger kunskap som kan rädda haven: "Vi ska se sanningen i vitögat"

Forskningsfartyget ger kunskap som kan rädda haven: "Vi ska se sanningen i vitögat"

Efter upptäckten: "Spola inte ned skräp i toaletten"

Efter upptäckten: "Spola inte ned skräp i toaletten"

Mindre fritidsbåt började ta in vatten utanför Lindö

Mindre fritidsbåt började ta in vatten utanför Lindö

Avlopp från djurparken rann rätt ut i Bråviken

Avlopp från djurparken rann rätt ut i Bråviken

Kitesurfare ramlade i – kunde inte ta sig upp igen

Visa fler