Coronan visar tydligt revorna i tryggheten

Debatt 4 mars 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har tydligt belyst revorna i sjukförsäkringen och behovet av renovering har blivit än mer angeläget. Redan 2014 tog vi bort den bortre tidsgränsen, den så kallade stupstocken, som tvingade svårt sjuka från sjuksängen till socialkontoret för att söka försörjningsstöd. Men sedan dess har tillämpningen ändrats och problemen istället ökat i andra delar av försäkringen.

Äntligen har det nu uppstått politiska förutsättningar för att börja göra förändringar. Det är bra även om det är synd att det skulle krävas en pandemi för att samla stöd för att ta ett steg i den riktningen. I mars är en lagstiftning på plats som gör det möjligt för fler långtidssjuka att fortsätta vara försäkrade efter den 180:e dagen och få rehabilitering tillbaka till arbete. Till dess är riksdag och regering överens om ett stopp av dessa prövningar.

Men det finns fler vassa hörn som måste slipas bort. Vi stödjer de förslag som presenterades i utredningen ”En trygg sjukförsäkring” som blev klar förra året. Personer som är mellan 62 och 65 år föreslås alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga. Kravet på omställning måste skilja sig åt beroende på ålder. De som befinner sig i slutet av sitt yrkesliv har inte samma möjligheter att genomgå en längre utbildning. Men ett annat viktigt förslag är att alla som ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden borde prövas mot ”angivet” arbete. Alltså riktiga jobb, inte en fiktiv arbetsmarknad som idag. 

Vi utreder också Sjuk- och aktivitetsersättningen. Idag är det oerhört få som tar sig igenom det smala nålsögat att beviljas sjukersättning, och Sverige är ett av de länder i OECD som har snävast regelverk. Vi menar att kraven för att få sjukersättning, det som tidigare var sjukpension, måste ses över och moderniseras, bland annat med en ventil för de som närmar sig pensionsålder. Den som är utsliten ska inte behöva ta ut sin ålderspension i förtid.

Vi tycker att det är angeläget att människor får bättre förutsättningar att genomgå den vård, behandling och rehabilitering som behövs för att kunna återgå i arbete. Allt fler personer är idag sjukskrivna med diffusa symptom, t. ex. efter att ha varit sjuka i covid-19. Men tryggheten ska såklart gälla alla diagnoser. Människor måste få tillräckligt med tid för att hinna rehabiliteras. För mig som socialdemokrat är en trygg sjukförsäkring en del av ett starkt samhälle som finns där för dig när du är som svagast.

 

Ämnen du kan följa