Centerpartiet är grundlurade om strandskyddet

Både Miljöpartiet och Centerpartiet utropade sig själva som vinnare i strandskyddsförhandlingarna.

Debatt 30 november 2021 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det faktiskt utfallet av förhandlingarna, lagrådsremissen, valde parterna dock att inte offentliggöra förrän sent en fredagskväll. När vi tog del av innehållet förstod vi varför. Centerpartiet är grundlurade.

De generella lättnader på landsbygden som Centerpartiet beskriver finns inte i realiteten. Kraven för att få häva strandskyddet är så pass omfattande att det inte kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken. På en lång rad platser i landet där det bor många människor skärps dessutom strandskyddet väsentligt. Länsstyrelsen ges också möjlighet att återinföra sådant strandskydd som upphävts generellt mellan 1999–2009.

Centerpartiet har slagit sig på bröstet för att strandskyddet vid sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än två meter ska upphävas men av lagrådsremissen framgår att det ska ersättas av ett nytt skydd. Det har i grunden samma innehåll men ett nytt namn – fri passage.

Centerpartiet har också lyft fram att strandskyddet vid grävda dammar utan naturligt flöde ska hävas men dessa omfattas inte av strandskydd idag, behovet av lagförändring är därmed obefintligt och det är svårt att klassa det som en seger. Konstgjorda sjöar med naturligt in och utlopp omfattas dock ofta av strandskydd idag och här görs ingen omedelbar förändring. Regeringen ges istället bemyndigande att återkomma med lättnader i enskilda fall. Det innebär att det kan ske – om regeringen känner för det.

Vi ska naturligtvis säkerställa allmän tillgång till våra stränder, men det generella strandskyddet är för stelbent och hämmar tillväxten på landsbygden och med regeringen och Centerpartiets förslag snart också i städerna.

Moderaterna är kritiska till uppgörelsen eftersom den totalt sett leder till stora försämringar för utveckling längs våra stränder. Vi vill avskaffa det generella strandskyddet, ta bort länsstyrelsens veto och istället låta kommunerna ansvara för frågan. Varje kommun får då möjlighet att utpeka lokalt strandskydd där så är särskilt påkallat. Vi menar att detta är av yttersta vikt och avser därför återkomma med ett eget sådant förslag när frågan nu kommer behandlas i riksdagen. Då har centern möjlighet att rösta antingen på ett förslag som går i linje med vad de egentligen själva tycker, eller på en miljöpartistisk kompromiss där de själva och landsbygden är de stora förlorarna.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Estelle bör fråntas sin titel och kungen bör avgå

Estelle bör fråntas sin titel och kungen bör avgå
Politik

Regeringen inrättar beredskapsmyndigheter

Regeringen inrättar beredskapsmyndigheter

Debatt: GDPR är bra för både integritet och lönsamhet

GDPR är bra för både integritet och lönsamhet

Finspångsbon Birger Schlaug "Det behöver hända något i Miljöpartiet"

Finspångsbon Birger Schlaug "Det behöver hända något i Miljöpartiet"

Linköpings universitet populäraste arbetsgivaren

Linköpings universitet populäraste arbetsgivaren
Visa fler