Brist på styrning och insyn oroar i Finspångs kommun

Vi måste få stopp på den kostnadsdrivande och ständiga rundgången av individer som pendlar mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Debatt 4 juni 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste rapporten från Finspångs kommunrevision pekar på ett flertal brister angående insyn, styrning och ekonomisk kontroll i kommunledningen. Det handlar bland annat om bristande mål och budgetprocess, bristfällig ekonomistyrning och brister i personal och kompetensförsörjning. Här återfinns många av de brister som även vi sverigedemokrater sedan länge har uppmärksammat. 

Särskilt slående menar vi är oförmågan att komma till rätta med de ständiga underskotten i social sektor och inte minst de sjunkande skolresultaten. Oroande är också den brist på styrning och kanske främst insyn som vi menar präglar samhällsutvecklingsfrågor kopplat till visionen om 30 000 invånare 2035. 

Översikts - och detaljplaner, bygg och miljöfrågor som egentligen borde beredas samlat, delas upp mellan olika utskott, beredningar, nämnder eller delegeras till tjänstemän. Resultatet blir att väldigt få har en samlad överblick i dessa frågor. Risken blir därför att felaktiga och skadliga beslut fattas, en risk som blir mer och mer uppenbar nu när konjunkturen med stor sannolikhet vänder ner och förväntad befolkningsökning bara visade sig vara en illusion!

Vi har krävt ekonomisk uppföljning varje månad i kommunstyrelsen. Vi måste också se över hela budgetprocessen som sedan ett antal år styrs genom en till stora delar utopisk och överstatlig agenda! Kunskap och ordning måste återigen bli ledorden i skolan. Studier på Komvux/SFI måste villkoras för att på så sätt få stopp på den kostnadsdrivande och ständiga rundgången av individer som pendlar mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Vi tror även att det finns en anledning till att bara en handfull av Sveriges 290 kommuner valt den alternativa förvaltningsform som vi har i Finspång. Den är helt enkelt dålig och inte minst problematisk ur ett demokratiskt perspektiv. Allt för mycket av det politiska arbetet och beslutsfattandet har centraliserats till kommunstyrelsen, som sedan av ren slentrian vidaredelegerar beslutanderätt till förvaltningen.

Vi menar att det är dags att i ett initialt skede införa en renodlad utbildningsnämnd samt en samhällsbyggnadsnämnd, båda med berednings och verksamhetsansvar. 

Vi vill att Finspång ska växa och frodas men det måste ske genomtänkt, verklighetsförankrat och framför allt gynna dagens och kommande generationers Finspångare!

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

Så tycker invånarna om nya torget: "Välkomnande"

Så tycker invånarna om nya torget: "Välkomnande"

Så kommer nya torget i Finspång se ut: fontän, ljusskulpturer och sittplatser

Så kommer nya torget i Finspång se ut: fontän, ljusskulpturer och sittplatser

Kristdemokraterna vill öka och behålla makten: ✓ "Behöver förbättra mycket inom skolan" ✓ Utesluter inga samarbeten

Kristdemokraterna vill öka och behålla makten: ✓ "Behöver förbättra mycket inom skolan" ✓ Utesluter inga samarbeten

Widar Andersson: Vill helst inte vara ungdomskandidat

Profilbild
Visa fler