Bilen är utan tvekan fortsatt populär hos svenskarna

Varje dag tar 1,7 miljoner människor bilen till sitt arbete i Sverige. Det är bilen som gör att vi kan ta oss till jobbet även om vi bor eller arbetar utanför storstäderna.

Debatt 29 oktober 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bilen gör att vi får med oss de verktyg vi behöver, och kan ta oss hem till kunder eller patienter när det behövs. Hela 53 procent av svenskarna uppger att de skulle få det svårare att arbeta om hushållet inte hade tillgång till bil. 

Ännu fler, 64 procent, anser sig vara helt eller delvis beroende av bilen för att få vardagen att fungera. Mest beroende av bilen är boende i Norrland, boende utanför storstäderna och barnfamiljer. 

Ska hela Sverige leva och blomstra behövs bilen. Några realistiska alternativ finns inte. Och det är i sig inte ett problem. Att människor kan ta sig vart de vill, när de vill, få med sig vad de vill, arbeta och bo vart de vill innebär tvärtom stora möjligheter.

Utanför storstäderna saknas alternativ, lokaltrafiken går sällan eller inte alls. För att få ihop arbete, skift eller övertid med skolgång, veckohandling, träning och fritidsaktiviteter behövs flexibel, individuell mobilitet med transportmöjligheter – en bil, ofta två.

Och att bilen är fortsatt populär råder det dock inget tvivel om. Under förra året ökade antalet personbilar i trafik med nästan 43 000 – till nästan 5 miljoner personbilar totalt. 

Samtidigt blir bilen allt säkrare, tystare – och miljövänligare. Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen rekordminskade under 2021 med 21 procent från året innan. Det är den lägsta siffra som någonsin uppmätts. 

Till stor del beror siffrorna på den ökade försäljningen av laddbara bilar. Under de senaste tolv månaderna har andelen nyregistrerade laddbara fordon ökat med 50 procent, och dag utgör de cirka åtta procent av bilarna på de svenska vägarna. 

Det är en siffra som kommer öka drastiskt. Redan 2025 bedömer Trafikanalys att en miljon laddbara personbilar kommer köra runt på de svenska vägarna – en femtedel av personbilsflottan. Men det kräver rätt förutsättningar.

För medan elektrifieringen går framåt hamnar infrastrukturen på efterkälken.  Idag går det nästan 130 laddbara bilar på en publik laddstation i Sverige. Och vem vågar köpa en elbil om man inte kan vara säker på att den går att ladda – även utanför storstäderna?

Även laddbara fordon kräver parkeringsplatser och vägar, och registreringssiffror och resmönster talar sitt tydliga språk: Bilen är här för att stanna, och vi kommer behöva planera för den även i framtiden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa