Bergska har fantastiska pedagoger men för få elever

Samhället förändras ständigt. Ibland kommer förändringen smygande över tid och märks inte i stunden. Detta gäller bland annat elevernas val till gymnasieskolan.

Sune Horkeby är ordförande för Centerpartiet i Finspång. Horkeby och hans ordförandekollegor I S och L argumenterar för de styrande partiernas politik när det gäller Bergska skolan i Finspång.

Sune Horkeby är ordförande för Centerpartiet i Finspång. Horkeby och hans ordförandekollegor I S och L argumenterar för de styrande partiernas politik när det gäller Bergska skolan i Finspång.

Foto: Mikael Grip

Debatt2024-04-02 09:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har över ett antal år fått en helt annan konkurrens om eleverna mellan olika aktörer men ser också att eleverna är rörliga och beredda att resa för att få den utbildning de vill ha. Finspångselever åker till den större staden för att få del av ett större utbud och Norrköpingselever reser till Finspång för att utbilda sig på attraktiva program på framför allt CNG. Detta har lett till att bara 28 procent av Finspångsungdomarna numera väljer kommunala Bergska gymnasiet.  Kostnaden per elev blir på grund av få elever och små grupper dubbelt så dyr som motsvarande i närområdet vilket motsvarar drygt 16 miljoner kronor per år i extra kostnad för de nationella programmen. Det motsvarar ungefär 50 öre skattehöjning för alla skattebetalare i Finspång. Med små grupper i gymnasiet, under 10 elever per program, blir det dessutom väldigt svårt att erbjuda ett rimligt utbud av inriktningskurser för eleverna, vilket påverkar utbildningskvalitén negativt.

Inför hösten 2024 är det tyvärr bara 48 elever som sökt till Bergska i första hand och med ett stort överantal platser i regionen kan de allra flesta räkna med att komma in där man vill. Av 47 unga som bor på landsbygden i Finspång har endast sju sökt till Bergska i första hand. Detta trots att personal och ledning på gymnasiet gjort sitt absolut bästa för att marknadsföra skolan och dess utbildningskvalitet.

Vi inser att situationen inte är hållbar och måste vidta åtgärder. 

Att stoppa intag till de nationella programmen för att göra ett omtag är ett tufft men nödvändigt beslut. Vi har en situation som kräver nya angreppssätt för framtiden. Noteras bör att Introduktionsprogrammen, IM, ej berörs av beslutet.

Det är förståeligt och naturligt att det finns ett motstånd mot förändring. 

Det är samtidigt vårt ansvar som politiker att anpassa oss till en ny verklighet och framtiden och att använda våra skattepengar förnuftigt ur ett helhetsperspektiv, För vad är alternativet om vi inte stoppar gymnasieblödningen? Då måste vi ta pengarna någon annan stans. Det skulle riskera ytterligare besparing inom bland annat grundskolan. Vi anser att grundskolan är viktig eftersom det är grunden för att vara redo för gymnasiet.  Bergska gymnasiet har fantastiska pedagoger och med sin litenhet kan man se individer och elever, men om det sker på bekostnad av grundskolan blir det lite som att satsa på ”plåster” istället för att jobba med grundorsaken till att elever behöver extra stöd. 

Det har också lyfts en oro för kvalitén för de elever som nu studerar på Bergska. Svaret på det är att självklart har kommunen som huvudman ett ansvar att säkerställa kvalitet på utbildning för hela vägen fram till studentexamen. 

Vad vill vi med det kommunala gymnasiet framåt? Vi behöver en skola som kan erbjuda ett utbud av kvalitetssäkrade utbildningar som matchar behovet på arbetsmarknaden. Vi vill se ett fokus på framför allt yrkesutbildningar i tätt samarbete med framtida arbetsgivare och vi ser lärlingsutbildningar som ett intressant alternativ. För att göra detta till rimlig kostnad vill vi se ett betydligt tätare samarbete mellan de nationella programmen, vuxenutbildningen och Introduktionsprogrammen och framtida arbetsgivare. Vi vill nu omedelbart påbörja arbetet med det nya gymnasiet och vill se nytänkande men också ta tillvara goda erfarenheter.