Bedrägeribrotten behöver bekämpas mer effektivt

En stor andel av de misstänka för bedrägeribrott är involverade i annan grov brottslighet.

När brottsligheten ökar så så växer också antalet brottsoffer i samhället. Dagens debattör i Folkbladet framhåller särskilt det ökande antalet människor som utsätts för bedrägeribrott av olika slag.

När brottsligheten ökar så så växer också antalet brottsoffer i samhället. Dagens debattör i Folkbladet framhåller särskilt det ökande antalet människor som utsätts för bedrägeribrott av olika slag.

Foto: TT

Debatt2023-02-22 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag är det Internationella Brottsofferdagen – en dag Brottsofferjouren Sverige tog initiativ till. I år uppmärksammar vi dagen genom att kräva att samhället tar ett större grepp om bedrägeribrottsligheten. Ett brott som alla kan utsättas för. Bedrägerier drabbar de utsatta individerna mycket hårt och kopplas ofta till grov brottslighet. Polisen har i media uttryckt en frustration över att bedrägeribrotten ökar.

Den preliminära statistiken från Brå visar att under år 2022 anmäldes 195 502 bedrägeribrott. Bedrägeri är ett av de vanligaste brotten i Sverige. I ett tio-årsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 33 procent. Antalet anmälda telefonbedrägerier ökade med 43 procent mellan 2021 och 2022. En stor andel av de misstänka för bedrägeribrott är involverade i annan grov brottslighet. 

De lokala Brottsofferjourerna hade över 3 400 samtal med personer som utsatts för bedrägerier, under år 2022. Våra stödpersoner vittnar om att många drabbade tar på sig skulden och bär med sig förnedringen och känslan av skam under lång tid. Det händer även att brottsoffret inte polisanmäler brottet eller vågar berätta om vad som hänt ens för sina närmaste. Många gånger kan ett helt livs besparingar gå förlorade.

Vi menar att flera förändringar behövs för att värna brottsoffren och öka lagföringen.

Bedrägeribrottslighet måste prioriteras högre av polis och åklagare.

Polis och åklagare behöver bättre tillgång till specialister för att effektivt bekämpa de grova bedrägeribrotten.