Att avslöja bidragsfusk är inte diktatur

Jonny Modigh (SD) är polis till yrket. Han invänder bestämt mot att den tidigare majoritetens insatser mot bidragsfusk jämförs med "spioneri" och "Kinas diktatur".
Jonny Modigh (SD) är polis till yrket. Han invänder bestämt mot att den tidigare majoritetens insatser mot bidragsfusk jämförs med "spioneri" och "Kinas diktatur".

50 procent av de ärenden som handlagts har påvisat otillbörligt anskaffande av kommuninvånarnas skattemedel.

Debatt 7 april 2023 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man anser från vissa håll att det föredömliga arbetet som igångsattes av förra styret Kvartetten, är att anse som spioneri. Vidare hävdas det att arbetet hanterats lite hur som helst och på måfå, både vad avser gällande lagstiftning samt vilka som varit föremål för granskning.

Säkerhetsavdelningen hade under sin korta tid mot detta arbete haft 33 ärenden. 

17 ärenden ledde till påföljder med helt indragna medel eller nedsatta medel, samt 2–3 ärenden som överlämnades till Polismyndigheten. Vilka i sig förhoppningsvis följs upp.

Vad avser övriga 16 ärenden så framkom ingen information om samtliga var giltiga bidragstagare, om de ej gått att utreda för stunden eller av annan anledning. Men givetvis får man anse dessa oskyldiga oavsett. 

Då Säkerhetsavdelningen fastslagit att någon som utretts, har giltigt bidrag, bör dessa kontaktas och informeras om att de utretts. 

Men 50 procent av de ärenden som handlagts har påvisat otillbörligt anskaffande av kommuninvånarnas skattemedel.

Anser man detta arbete som utförts att vara på måfå och lite hur som helst? 

Man har förvisso rätt i att dokumentation med kamera ej finner uttryckligt stöd i laglig text, men man finner inte heller det motsatta, att just dokumentation med kamera ej får ske. Således denna granskning av JO. 

Granskning av JO välkomnas då kommunen därefter kan försöka fortsätta sitt arbete mot detta samhällsomstörtande beteende, för att återta medel till våra kommuninvånare som dagligen kämpar för sitt leverne. 

 Vid eventuell rekommendation av JO som innebär stopp av användande av kamera så lär det innebära följande:

Ökade kostnader i form av personal och tid på fältet för dokumentation genom noteringar istället för bild/film.

Svårare bevisläge, längre utredningstider, mer utdragna åtgärder för informationsinhämtning.

Förmodligen fler domstolsärenden med tvingande vittnesmål för utredarna, vilket i sig också kommer innebära en ökad säkerhetsrisk för dessa, samt ökade kostnader för samhället med mål i domstol. 

Man vidhåller vidare att dessa ärenden ska bedrivas av polisen, delvis rätt. Men polisen arbetar inte mot denna brottslighet som faller under civilrätten. Polisen kommer först in om fusket faller in under straffrätten enligt Rättegångsbalkens regler. 

 

Hänvisning ges även till Niclas Lundström (V) och dennes åsikter, där Niclas Lundström jämför kommunens arbete med Kinas kommunistiska diktatur och deras övervakning av sina medborgare.

Jag värjer mig mot desinformation om massövervakning av våra kommuninvånare.

Men jag håller dock med Niclas Lundström i avseende att ett kommunistiskt styre, det vill vi inte ha i vårt Norrköping eller i vårt land. 

Jag är dock förvånad och besviken på kvartetten och Socialdemokraterna, som inte verkar stå upp för aktuellt stoppat arbete. Men det förra styret har varit tysta.

Lagen innefattar tolkningar och man borde ha informerat mer ingående om sin tolkning vad avser arbetet mot fusket.

Våra tjänstemän har bedrivit ett gediget arbete i försöken att återta medel som är avsatt för våra mest behövande i Norrköping. Så till våra tjänstemän vill jag framföra ett stort tack, oavsett vad nu JO kommer med för utslag.

Låt oss invänta detta, istället för att föregå detsamma. 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa