Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Sophia Jarl, gruppledare för Moderaterna, berättade i slutet av mars i år att partiet vill att Norrköpings kommun sger nej till Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget.
Sophia Jarl, gruppledare för Moderaterna, berättade i slutet av mars i år att partiet vill att Norrköpings kommun sger nej till Holmens vindkraftsansökan för Klintaberget.

Alla problem har inte en bra lösning. När det gäller vindkraft finns en grundfråga. Är vinsten värd uppoffringen?

Debatt 9 april 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att det finns ett behov av stödjande energi för vår livsstil är ställt utom varje rimligt tvivel. Alternativet är häst och vagn, att gräva diken och potatisland för hand, och en hel del annat obekvämt och obehagligt som vi lite till mans inte vill vara med om. Efterfrågan på stödjande el-energi är både stor och välmotiverad. Om den saken råder inget tvivel. Det finns därför incitament att bygga anläggningar som producerar el-energi. När det gäller vindkraft finns stora tekniska problem. Det är problem som jag nu lämnar därhän. 

Vinden kan – när det blåser – generera el-energi. Gott så! En tråkig förutsättning för att energin ska kunna utvinnas ur detta evighetssystem är att det byggs monstruösa vindkraftverk, på land med en totalhöjd om närmare 300 m. Rotorbladens svepyta blir närmare tre hektar. 

De två grundfrågor som nu uppkommer är:

Har en sådan här maskin – ett vindkraftverk – någon påverkan på omgivningen? 

Vem bestämmer vilka argument som är relevanta när det gäller frågan huruvida ett vindkraftverks omgivningspåverkan kan tolereras?

Vad gäller den första frågan finns numera övertygande utredningar om att infraljud och buller från vindkraftverk skapar ohälsa – dvs personskada – för en del av dem som bor i närområdet. Särskilt allvarligt är om personskadan drabbar barn, eftersom det kan påverka deras utveckling och framtid i vuxenlivet. 

Den första frågan kan vi därför besvara med ja, eftersom ett vindkraftverk kan orsaka personskada.

- Har ett vindkraftverk någon påverkan när det gäller värdet på omgivande fastigheter? Den frågan kan vi också besvara med ja. Hur stor och inom vilket påverkansområde kan alltid diskuteras, men svaret är numera reservationslöst ja. En vindkraftsetablering har stor negativ påverkan på värdet av fastigheter i dess omgivning. 

Svaret på den första frågan innebär med andra ord att vi måste förhålla oss till svenska rättsregler och konventionsförpliktelser, på ett sätt som inte överensstämmer med svensk rättsordning, för att ens kunna tillåta en vindkraftsetablering. Att tillåta en storskalig vindkraftsetablering på Klintaberget sker inledningsvis genom att kommunerna Norrköping och Finspång tillstyrker etableringen. Därefter följer ett byråkratiskt administrativt förfarande. Jag vill här framhålla att med det primära beslutet – att tillstyrka vindkraftsprojektet – följer ett ansvar som primärt åvilar kommunerna. 

Ovanstående är trivialt och tämligen självklart. 

Den andra frågan – Vilka argument är relevanta om man nu anser att enskildas skydd av hälsa och skydd av egendom måste stå tillbaka för angelägen produktion av el-energi?

Här uteblir svaren. I Finspångs kommun har de politiska partierna kommit till slutsatsen att enskildas hälsa och väl skall sättas i första rummet. I Norrköpings kommun är man mer tveksam. Om jag förstått den tvekande S, C, KD, V majoriteten i Norrköping rätt, är det någon annan som ska ta ansvar för de människor som drabbas av ohälsa och negativa ekonomiska konsekvenser av en vindkraftsetablering på Klintaberget. 

Föreställningen om ansvarsfrihet för Norrköpings kommun, för ett beslut som grundas på bristande insikt om de negativa konsekvenser som en vindkraftsetablering på Klintaberget kommer att föranleda närboende, är önsketänkande. Ansvar kommer att utkrävas för det fall kommunen tillstyrker projektet.

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa