Alltför snäva gränser för när däcken ska bytas

Valet av däck påverkar såväl utsläppen som säkerheten. Det är viktigt att valet blir rätt i förhållande till vilken typ av fordon däcken ska sitta på. Rätt däck på rätt bil gör att rullmotståndet minskar, vilket gör att räckvidden blir längre för laddbara fordon och mindre bränsle går åt i förbränningsmotorer. Dessutom minskar ljudnivån, vilket är en vinst för folkhälsan.

Enlogt reglerna ska alla vinterdäck vara borta från bilarna seanst för en vecka sedan. Debattören ifrågasätter de snäva tidsgränserna.

Enlogt reglerna ska alla vinterdäck vara borta från bilarna seanst för en vecka sedan. Debattören ifrågasätter de snäva tidsgränserna.

Foto: Maria Hedenlund

Debatt2023-04-23 07:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett säkert vårtecken är att tiden för däckbyte är inne. Under ett par veckor blir det extra hårt tryck på verkstäderna. Att boka i god tid är naturligtvis en fördel. Men perioden för skifte mellan 31 mars, då man måste ha vinterdäck vid vinterväglag, och 15 april, då man därefter inte får ha dubbdäck, är alltför kort. Det kan leda till problem för både bilister, verkstäder och i förlängningen den totala trafiksäkerheten.

Förutsättningarna är också väldigt olika i vårt avlånga land. När vintern fortfarande håller sitt grepp på vissa breddgrader kan våren redan ha gjort sitt intåg på andra håll. Visst finns det undantag om det är vinterväglag även annan tid, men det förändrar inte att ramarna är snäva i grunden. Här borde ett större mått av flexibilitet tillämpas med ett längre tidsspann. På så sätt skulle trafiksäkerheten kunna stärkas och vardagen skulle underlättas för många. För frågan om däck är viktig på många sätt.

Omställningen av fordonsflottan pågår för fullt. Här krävs att många verktyg används. Elektrifieringen och nya bränslen är här självklarheter i kombination med utbyggda laddplatser, parkeringsmöjligheter och bättre vägar. Men även valet av däck påverkar såväl utsläppen som säkerheten. 

Mer bränsleeffektiva däck innebär lägre utsläpp. Det är viktigt att valet blir rätt i förhållande till vilken typ av fordon däcken ska sitta på. Rätt däck på rätt bil gör att rullmotståndet minskar, vilket gör att räckvidden blir längre för laddbara fordon och mindre bränsle går åt i förbränningsmotorer. Dessutom minskar ljudnivån, vilket är en vinst för folkhälsan.

Nollvisionen om att ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken måste gå att kombinera med minskade utsläpp från transportsektorn. Samtidigt kommer mer transporter och mobilitet att behövas i framtiden. Så rätt däck med rätt förutsättningar för väglaget dvs sommar och vinterdäck är viktigt för kortare bromssträcka och bra våtgrepp. Här krävs att alla verktyg användas för att nå målen. Något att tänka på när däck ska bytas och kanske även bytas ut. 

Valet av däck har stor betydelse för säkerhet, utsläpp och folkhälsa, det hävdar debattören.
Valet av däck har stor betydelse för säkerhet, utsläpp och folkhälsa, det hävdar debattören.