Alldeles för enkelt att skylla på Putin och kriget

Kan det vara så att det ”inte sågs komma” eller har regering och riksdag lydigt följt i de grönas ledband?

Debatt 30 mars 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Självklart kan Putins anfallskrig mot Ukraina bidragit till påverkan av världsmarknadspriset på råolja och bensin, men det nu höga bränslepriset beror inte enbart på världsmarknadspris, det beror till stor del på energi- och koldioxidskatt och tillkommande moms.

Idag utgör dessa skatter, omkring 50 procent av priset vid pump. En annan orsak till höga bränslepriser är reduktionsplikten, som på dieselbränsle är dubbelt så hög än i övriga EU. Påpekas bör att för några år sedan, var priset på råolja på samma nivå som nu, men med lägre ”pumppris” än idag. Då tillgång på inhemsk produktion av biodrivmedel (etanol och biodiesel) inte är tillräcklig, importeras cirka 90 procent, vilket gör Sverige till en av världens största importör av biodrivmedel. 

Import sker från Tyskland, Österrike, Spanien, Storbritannien, Australien, Uruguay, Kanada och Ryssland. Istället för import hade det varit till fördel om inhemsk produktion av biodrivmedel nu varit fullt utbyggd och i bruk. Uppförande av en storskalig inhemsk biodrivmedelproduktion tills full drift, kan ta upp till fem år. Varför är vi då inte längre komna? 

Detta skulle naturligtvis påbörjats i tid och nu haft full produktionskapacitet. Det går att fråga sig om en konsekvensbeskrivning är genomförd före beslut har fattats, med som följd, nu världens högsta diesel- och bensinpris och tro en sänkning på 1,30 kronor litern, hjälper åkeri eller lantbrukare undan företagsnedläggning eller konkurs. Att fungerande kärnkraftsreaktorer i förtid stängts och tagits ur bruk med tilltro på väderberoende elproduktion eller att havsbaserad vindkraft i framtiden ska kunna ersätta kärnkraft är att fundera över. Det måste gå att förutspå! Stängs något energislag, som nu fungerande kärnkraftsreaktorer, då blir det som nu, skyhöga elpriser. Att då skylla högt elpris, på rysk ”Putingas”, är kanske inte helt rätt! Mer sannolikt är, att kärnkraftsreaktorer i Sverige stängts och tagits ur drift och att de marginaler som tidigare fanns på egenproducerad elenergi är borta. Orsaker till nu högt elenergipris är också att svenskt elnät saknar överföringskapacitet till södra delen av landet och rådande elområdesindelning. Om det fungerar att reparera skadan med framtidsversioner av havsbaserad vindkraft, till ersättning för de förtida stängda kärnkraftsreaktorerna, det får framtiden utvisa. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Bakslag för vindkraftspark i Kolmården

Bakslag för vindkraftspark i Kolmården
Annons
Miljöpartiet i Östergötland

"Vi måste satsa på elektrifiering för klimat och välfärd"

"Vi måste satsa på elektrifiering för klimat och välfärd"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

Debatt: Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt
Visa fler