Alla kvinnor ska bli väl mottagna på vårdcentralerna

Socialdemokraterna vill i stället att vårdcentralerna får möjlighet att uppfylla sitt uppdrag genom att få ökade kunskaper om gynekologi samt på ett helt annat sätt välkomna kvinnor.

Lena Micko (S) är regionråd i Region Östergötland.

Lena Micko (S) är regionråd i Region Östergötland.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2023-02-10 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi socialdemokrater anser inte att Region Östergötland ska införa vårdval för öppenvård gynekologi. Risken är uppenbar att vi får en splittrad kvinnosjukvård utan att lösa några problem. Vi tycker att man i stället ska satsa på att åtgärda problem som kvinnor i Östergötland upplever inom regionens egna verksamheter.

Vid senaste sammanträdet i hälso- och sjukvårdsnämnden i Östergötland stod ytterligare en privatisering i fokus, denna gång öppenvård gynekologi. Förslaget hade drivits fram av den nya majoriteten Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna utan att skicka med någon analys eller någon konsekvensbeskrivning inför beslutet. Det är inte att ta ansvar. Flera partier ville vänta med beslut för att få fram mer fakta och underlag. Så blev det inte. I det läget föreslog vi socialdemokrater avslag och la i stället fram förslag på att förbättra kvinnosjukvården i egen regional regi.

Det finns en problematik i att kvinnor idag inte får en likvärdig vård. Vårdcentralen ska vara första instans och vid behov ska kvinnor remitteras vidare. Vid de patientundersökningar som gjorts upplever kvinnor att de inte får den hjälp de borde kunna förvänta sig vid en vårdcentral och de upplever också obehag när det gäller att ta upp exempelvis klimakteriebesvär med mera med den läkare de vanligtvis går till. 

Generellt kan man säga att kvinnorna i sina enkätsvar upplever kunskapen om gynekologi som låg vid vårdcentraler. Lösningen på denna problematik är inte att med moderat ryggmärgsreflex skapa fler privata alternativ. 

Socialdemokraterna vill i stället att vårdcentralerna får möjlighet att uppfylla sitt uppdrag genom att få ökade kunskaper om gynekologi samt på ett helt annat sätt välkomna kvinnor. Man bör kunna ge någon eller några allmänläkare extra ansvar kring gynekologi och på så sätt få kvinnor att känna sig väl mottagna på vårdcentralen. 

Förändringar som dessa kan vara avgörande för att tillgängligheten till regionens kvinnokliniker i sin tur ökar. Kvinnoklinikerna behöver stärkas och utvecklas i sitt uppdrag i stället för att utsättas för splittring. Många kvinnor söker och vill ha kvalificerad vård och de ska självklart få det om det finns ett behov som överstiger den kompetens som finns vid våra vårdcentraler. 

Marie Morell (M) kritiseras för kvinnovården av dagens debattör regionrådet Lena Mico (S).
Marie Morell (M) kritiseras för kvinnovården av dagens debattör regionrådet Lena Mico (S).