Äldre kvinnor är mer kvinnor än vad de är äldre

Våldet mot unga flickor uppmärksammas ofta och det med rätta. Det som det talas betydligt mindre om är våldet mot äldre kvinnor.

Monica Olander har skrivit dagens debattartikel i Folkbladet. Hon varnar för att se äldre kvinnor som "äldre" istället för som "kvinnor".

Monica Olander har skrivit dagens debattartikel i Folkbladet. Hon varnar för att se äldre kvinnor som "äldre" istället för som "kvinnor".

Foto: Elin Holmer

Debatt2024-02-03 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Våldet mot unga flickor uppmärksammas ofta och det med rätta. När äldre kvinnor utsätts för våld kan det vara en fortsättning på det våld som pågått i en relation under många år. Det handlar om kvinnor vars självkänsla och självförtroende är knäckt sedan länge. Det handlar om kvinnor som ständigt kritiserats och nedvärderats. 

Det finns en tendens att se på äldre som en homogen grupp. Men äldre människor är olika precis som yngre En del arbetar fortfarande och andra l har stort omsorgsbehov.  Äldre människor är olika precis som yngre. Man åldras som man levt och därmed finns även äldre våldsutsatta kvinnor.  

Problemet har länge varit osynligt. Det kan handla om samhällets attityder till äldre.  Personerna ses inte längre som kvinnor och män utan blir sin ålder, s k ålderism. Våldet mot äldre kvinnor är ett dolt samhällsproblem. En man slutar inte slå för att han är pensionär. Med hög ålder följer ofta ett ökat beroende av omgivningen. Beroendet är en riskfaktor. Möjligheterna att ta sig ur en destruktiv relation minskar.  

Äldre kvinnor utsätts för alla de olika former av våld som yngre utsätts för men det är också vanligt med ekonomiskt utnyttjande och försummelse. En betydande riskfaktor är om kvinnan bor med en man som använder alkohol. 

Våldsutsatta kvinnor reagerar med ångest och skam. Har de fått höra tillräckligt många gånger att de är psykiskt sjuka och värdelösa tror de på det till sist. Kvinnans jaguppfattning och självkänsla bryts ner. Hon drabbas av psykosomatiska reaktioner och depressionssymptom.  Det är viktigt att läkare ställer frågor, och lyssnar på de kvinnor som söker vård för nedstämdhet och diffusa symptom.  Vården måste kunna slussa vidare till stöd och hjälp så att de utsatta kvinnorna får kraft att lämna en destruktiv och våldsam relation. Hon måste få hjälp att förstå att hon är en misshandlad kvinna.  Man kan tala om fyra emotionella steg på vägen att bli fri. Först älskar hon honom, sedan hatar hon. Hatet kräver en mottagare och är på så sätt bindande. Sedan tycker hon synd om honom. Mannens makt över kvinnan är bruten föst när hon inte känner någonting. 

 Äldre brottsutsatta får inte bli en bortglömd grupp. Alla måste få sina rättigheter tillgodosedda. Att leva utan att utsättas för våld är en mänsklig rättighet, en rätt som omfattar även äldre kvinnor.  Äldre kvinnor är också kvinnor. De ska inte betraktas utifrån sin ålder utan utifrån sitt kön.