Åkesson och Kristersson vill ha gräddfiler i vården

Det lagstadgade målet för svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Kaisa Karro (S) skriver debattartikel om gräddfiler i vården tillsammans med in partikollega i riksdagen Fredrik Lundh Sammeli.

Kaisa Karro (S) skriver debattartikel om gräddfiler i vården tillsammans med in partikollega i riksdagen Fredrik Lundh Sammeli.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2023-02-16 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den som har det största behovet ska ges företräde till vården. Konkret innebär det att alla på lika villkor bör kunna få del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Tillgången till sjukvård ska inte påverkas av din ålder, kön, förmåga att ta initiativ, utbildning eller betalningsförmåga. Du ska ha samma tillgång till vård och också få samma väntetider. Det är så vår lagstiftning ser ut.

 Tyvärr vet vi att det inte fungerar så. Genom en privat sjukvårdsförsäkring kan den med hög inkomst och tillräckligt attraktiv sjukdomshistoria köpa sig en snabbare bedömning och behandling. I de fall vårdbesöket leder till en remiss kan försäkringspatienten sedan använda denna hos andra vårdgivare. 

 Försäkringspatienter får i dag en snabbare vård i vårt offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystem. Det här har vi försökt ändra på. Först 2005 genom en stopplag som genomfördes men som revs upp av Fredrik Reinfeldt och Alliansregeringen. Sedan 2017 genom ett förslag som tyvärr röstades ned av de borgerliga och Sverigedemokraterna. Argumentet var då att vårt förslag saknade underlag och att problemet inte var tillräckligt beskrivet. Högerpartierna hävdade att de inte var bevisat att patienter med försäkring fick snabbare vård.

 Under den senaste mandatperioden såg därför den socialdemokratiskt ledda regeringen till att utreda frågan grundligt. Först 2020 genom en utredning av Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Sedan 2021 genom en statlig offentlig utredning och slutligen 2022 genom en kompletterande lagstiftningspromemoria som togs fram inom Regeringskansliet. Därmed finns i dag ett gediget underlag som beskriver problemet och också väl genomarbetade lagförslag som skulle kunna åtgärda dagens brister.

 Det är nu tyvärr tydligt att dessa förslag inte kommer genomföras. Den nya regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna verkar nämligen tycka att dagens ordning fungerar väl.

 De tycker att det är bra att företrädesvis män med god hälsa och höga inkomster kan behålla nuvarande gräddfiler in i den offentligfinansierade vården. De tycker inte att det är ett problem att kroniker och äldre personer får vänta längre. Dessa grupper som inte får teckna en försäkring och som inte heller har råd även om de skulle få det. Regeringen tycker inte principen om vård efter behov är värd att värna. För hade de tyckt det – då hade de stöttat våra förslag.