Fri parkering i 20 minuter, är det ett skämt?

När det redan vid infarterna egentligen borde stå: Välkomna till Finspång! Här tar kommunen inte ut några p-avgifter!

Vet lärarna på Grosvadskolan om att de nu måste förmånsbeskattas för sina fria parkeringsplatser? Hur ska det gå för Actic?

Vet lärarna på Grosvadskolan om att de nu måste förmånsbeskattas för sina fria parkeringsplatser? Hur ska det gå för Actic?

Foto: Ann Björling

Debatt2023-12-23 07:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så kom då droppen som fick den kommunala bägaren att rinna över. P-avgift har införts för hela Grosvadsområdet, 08:00-16:00. Det berör skolan, Actic, aktiva och medföljare till Grosvads arena, verksamheter med bandy, ishockey, fotboll, friluftsutövare i Grosvadsskogen med flera. Fri parkering i 20 minuter, är det ett skämt? 

Elever på Grosvadssskolan ska med sina parkerade EPA-traktorer under skoltid vara med och betala, vilket givetvis även gäller lärare och övrig personal. Även om personalen idag har egna fria P-platser så måste de numera förmånsbeskattas. Visste skolan om detta? Actic har inte fått någon information innan skyltarna kom på plats fredag 15 december. En överraskning för Actic som sedan i somras bedriver gymmet. Redan på den fredagen har Acticmedlemmar sagt upp sitt medlemskap på grund av P-avgiften. Oron för gymmets framtid är påtaglig. Sannolikt flyttar de bilburna besökarna istället sitt medlemskap till gym där parkeringen är fri. 

Besökande till Finspång möts således numera med skyltar med innebörden: 

Om ni nödvändigtvis ska till Finspång ska ni också betala för det! 

När det redan vid infarterna egentligen borde stå: 

Välkomna till Finspång! Här tar kommunen inte ut några p-avgifter!

Varför detta beslut om P-avgifter vid Grosvad? Är det följden av att kommunen satsat enormt med pengar, som vi egentligen inte har, på ett nytt torg (tredje varianten på 5 år), c:a 40 miljoner? Dessutom lika mycket på plattläggning av delar av Bergslagsvägen för att det skulle bli ett gångfartsområde, istället för att tills vidare där sätta upp skyltar med den informationen. Nu gör ju kommunstyrelsen visserligen en rejäl uppoffring för att spara på kommunens utgifter genom att de själva får betala sitt kaffe. Men så insåg de att det kanske inte skulle räcka för att täcka kostnaderna. Vi måste göra något, kosta vad det kosta vill!

Är det tänkt så att intäkterna från dessa p-avgifter, efter att P-bolaget tagit sin beskärda del, ska generera en nettoinkomst till kommunen som på så sätt ska finansiera underhållet av dessa ytor? Är det så korttänkt enkelt? Ingår det i strategin för att förverkliga visionen (illusionen) om att vi ska bli 30 000 invånare i Finspång 2035? 

Finspångsbor! Kom ihåg kommunstyrelsens agerande när det är val nästa gång!

Här ser vi ett par Epa-traktorer. när läsåret börjar igen efter helgerna så måste elever med Epa-traktorer betala P-avgift vid Grosvadsskolan.
Här ser vi ett par Epa-traktorer. när läsåret börjar igen efter helgerna så måste elever med Epa-traktorer betala P-avgift vid Grosvadsskolan.