Ett minskat hyrberoende ger oss ekonomiskt utrymme

Beroendet av hyrpersonal måste ta slut. Vi behöver ett styre som vill och vågar ta beslut som leder framåt. Vi har tidigare krävt en skarp handlingsplan för just utfasning av hyrpersonal. Ett förslag som möttes av ett ganska ljummet intresse från de styrande.

Socialdemokraterna i länet vill bygga upp en egen bemanningspool för sjukvården där medarbetare på bland annat Vrinnevisjukhuset som så vill ska kunna få ett flexiblare arbetsliv.

Socialdemokraterna i länet vill bygga upp en egen bemanningspool för sjukvården där medarbetare på bland annat Vrinnevisjukhuset som så vill ska kunna få ett flexiblare arbetsliv.

Foto: Sara Segraeus

Debatt2023-04-22 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En egen väl fungerande bemanningspool kan vara en viktig pusselbit i arbetet med att fasa ut beroendet av hyrpersonal i vården. I en egen bemanningspool finns det utrymme för medarbetare som vill arbeta flexibelt samtidigt som basen är en tillsvidareanställning i region Östergötland.

Det finns redan idag en mindre bemanningspool inom regionen. Den kan man bygga vidare på. De medarbetare som vill arbeta flexibelt och skaffa nya erfarenheter genom att byta arbetsplats ska få den möjligheten. Vi socialdemokrater tror att det finns potential att bemanningspoolen lockar tillbaka medarbetare som valt ett mera flexibelt arbetsliv hos hyrbolagen. 

Region Östergötlands egen bemanningspool kan bli en fast punkt där man utvecklar goda arbetssätt tillsammans med sina arbetskamrater som på vilken annan avdelning som helst. Här samlar man medarbetare som själva väljer att få både trygghet och omväxling. Att jobba i regionens bemanningspool ska vara meriterande och erbjuda goda möjligheter till löneutveckling.

Både nu och i framtiden ser vi att behoven av medarbetare vid regionens olika verksamheter kommer varieras. Generationsväxling, sjukdom, pågående rekrytering och växlande vårdbehov är alla faktorer som gör att regionen behöver flexibilitet. En egen bemanningspool med möjlighet att planera och göra en struktur samtidigt som akuta behov kan tillgodoses vore mycket värdefullt. 

Beroendet av hyrpersonal måste ta slut. Vi behöver ett styre som vill och vågar ta beslut som leder framåt. Vi har tidigare krävt en skarp handlingsplan för just utfasning av hyrpersonal. Ett förslag som möttes av ett ganska ljummet intresse från de styrande. Med tanke på det allvarliga ekonomiska läge vi befinner oss i så borde varje förslag som syftar till att minska andelen hyrpersonal välkomnas varmt. Vi behöver satsa på att attrahera både befintliga och nya medarbetare på en rad olika sätt. Ett minskat hyrberoende ger oss ekonomiskt utrymme för detta.

Vi kommer fortsätta lägga förslag som kan leda fram till att vi fasar ut beroendet av hyrpersonal. Det är en akut fråga som M, KD, L och SD borde ägna sin tid åt i stället för att prioritera privatiseringar. 

Kaisa Karro är oppositionsråd för Socialdemokraterna i region Östergötland.
Kaisa Karro är oppositionsråd för Socialdemokraterna i region Östergötland.