M och KD vill ha översyn av vård i livets slutskede

"Stärk den palliativa vården och utred förutsättningarna för hospice".

Regions- & landstingsfrågor 28 november 2021 14:30

Det förslaget lade regionens moderater och kristdemokrater fram i en motion till regionfullmäktige.

– Vi kan tyvärr konstatera att Östergötland idag inte kan garantera valfrihet när livets slut närmar sig. Vi vill därför att en översyn av den palliativa vården genomförs, säger Per-Arne Fall (M), ledamot i regionfullmäktige.

I Östergötland saknas hospiceverksamhet som är en vårdform i livets slutskede.

– Vi anser att slutenvårdsplatserna för patienter med behov av palliativ vård inte räcker till och att de inte heller kan tillgodose det vårdbehov som ett hospice skulle kunna erbjuda. Personalens kompetens och miljön på SÄBO är också sällan anpassad för vård av den målgrupp som ett hospice riktar sig till, menar Fall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Sex strategier som skapar samhällskraft

Strategi för Östergötlands utveckling

Höjda löner – här vill regionen satsa kommande åren

Länsstyrelsen ska motverka social dumpning

Nytt ramavtal klart för Region Östergötland

Visa fler