Weiss kritik är välbekant för utskottet

Sverige 26 februari 2021 07:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lennart Weiss ställer i Folkbladet (21 februari) några öppna frågor efter att ha sett Finansutskottets utfrågning av Finansiella stabilitetsrådet. 

Frågorna handlar i huvudsak om att Weiss tycker att utskottet borde ge externa aktörer möjlighet att tala på utfrågningen. Finansutskottet arbetar löpande med att utveckla formerna för medverkan av relevanta aktörer på utskottets möten för att få fördjupade perspektiv på till exempel den penningpolitik som Riksbanken bedriver. Utöver detta tar förstås ledamöterna på egen hand kontinuerlig och aktiv del av den allmänna debatt som förs i för utskottet relevanta frågor. Den kritik som Weiss i sak har mot Riksbankens agerande är därför välbekant för utskottets ledamöter. Jag har bland annat själv suttit i publiken när Weiss talat om dessa frågor.

Åsa Westlund Ordförande riksdagens finansutskott (S)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Sju av tio östgötar vill ha kvar kontanter

Norrköping

Norrköping långt bakom Linköping i "miljonligan"