Istället för bidragstagare, inlåsta eller döda

Öppet brev om stöd och samarbete från Back Up

Norrköping 22 september 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som många säkert noterat har Back Up startat upp på nytt, i ny regi och i ny lokal centralt i Norrköping samt i samverkan med Ting. Vi har sedan början av sommaren bedrivit uppsökande verksamhet i Norrköping och på denna tid pratat, hjälpt och stöttat många utsatta människor samt att vi har dialog med parter som är intresserade av ett samarbete med oss utifrån ett förebyggande perspektiv. Fylla, droger, rastlöshet och respektlöshet har tyvärr präglat många vi mött och senast som i fredags fick vi ta hand om personer som sökte upp oss pga att de blivit rånade i Ektorp. Klimatet ute på våra gator är långt ifrån friskt och många unga människor far illa över detta. Utanförskap och kriminalitet är dessvärre en vardag för många.

Kommunen har ett stort ansvar i frågan och jag är medveten om att diskussioner förs i många nämnder och förvaltningar, det inte är en lätt process och jag har stor respekt för det. Inom kort kommer socialen börja arbeta uppsökande, högst välkomnat, dock kommer tyvärr inte detta räcka. Jag har haft dialog med berörda chefer i frågan och kommer fortsätta med det för att hitta en samverkansform där vi kan stötta varandra i arbetet. 

Vi i Back Up har tidigare varit en kommunal organisation men kommunen valde av olika anledningar att omorganisera och därmed också fasa ut verksamheten, möjligen omedvetet men trots det blev utfasningen en realitet. Det har resulterat i att det arbete som vi bedrev kommunalt förlorades då kompetensen för att bedriva detta inte längre fanns kvar. Trots det har uppdraget för uppsökande legat på Stage Skandia, dessvärre fruktlöst. Våra utbildningsgrupper med ungdomar, förebyggande arbete ute på gator, skolor, fritidsgårdar, föreningsliv och näringsliv försvann samtidigt som utanförskapet, drogerna och kriminaliteten har ökat hos stadens ungdomar. Därtill har också pandemin satt tydliga spår när det kommer till psykisk ohälsa bland de yngre medborgarna. 

Jag har personligen varit ute många kvällar efter arbetstid och observerat och pratat med ungdomar som har Filmstaden samt omkringliggande kvarter som sitt vardagsrum. När jag pratat med dem och frågat om varför de hänger där har jag allt för många gånger fått till svar att de inte har någon annanstans att ta vägen och att det inte finns något att göra i Norrköping. 

 

Staden mår inte bra och oavsett vilka motargument ni kanske har för detta är sanningen den att kriminalitet, utanförskap, droger, alkohol och segregation idag präglar många ungas vardag i Norrköping. Vi i Back Up försöker växla upp så mycket vi kan för att komma igång med vår verksamhet i sin helhet men det är svårt när vi också jobbar heltid vid sidan om, hoppas ni kan har förståelse för det. All kompetens, allt utbildningsmaterial, samverkansmodeller och metoder finns redo att användas så fort det bara går och vi planerar ihärdigt för att initiera samverkan med olika skolor, föreningar, privatpersoner och bostadsområden.

 

Jag är medveten om att Back Up inte är lösningen på alla problem och säger inte att ni ska stötta oss, det är helt upp till er men jag vädjar till er att lyssna på oss och på de som behöver er hjälp. Vi finns tillgängliga att arbete med detta och göra det som krävs för att våra framtida skattebetalare ska kunna vara just det istället för bidragstagare, inlåsta eller i värsta fall döda. Tillsammans gör vi skillnad! Tveka inte att höra av er till mig om ni har frågor eller vill boka in ett möte.

 

 

 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vrinnevisjukhusets bassäng öppnas

Oro över simkunnigheten i landet efter pandemin

Sveriges bästa ställplats - här finns årets vinnare

Renoveringsviljan i Östergötland fortsätter öka

Politisk strid om ekologisk mat: "50 procent dyrare"

Visa fler