Hur många år av oviss vanmakt ska vi behöva stå ut med?

Per-Olov Strandberg är ordförande i föreningen Rättvisa Vindar som slåss mot vindparketableringen. Han skulle få höga vindkraftverk tvärs över sjön.
Per-Olov Strandberg är ordförande i föreningen Rättvisa Vindar som slåss mot vindparketableringen. Han skulle få höga vindkraftverk tvärs över sjön.

Debatt 20 april 2021 09:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett halvår har nu gått sedan informationen landade i våra brevlådor, om att Holmen vill bygga 77 vindkraftverk i bygden mellan Norrköping, Katrineholm och Finspång.

Livet för oss tusentals boende här har sedan dess präglats av ovisshet, vanmakt och stress. För många har det inneburit ett nytt extrajobb vid sidan av det vanliga. Först för att sätta sig in i frågan om vad storskalig vindkraftsetablering innebär och därefter för att försöka förhindra att värden går förlorade. Värden som tillsammans skapar en levande landsbygd.

Vad mer vet vi egentligen idag än vi gjorde för sex månader sedan? Om framtiden: inte mycket. Men vi vet att Holmen, trots påståenden om motsatsen, inte hade koll på Försvarsmaktens intressen, inte på kommunernas översiktsplaner, inte på skyddsvärd natur i områdena och inte på djurlivet eller hotade fågelarter. 

Vi vet att Holmen kategoriskt nekat ansvar för den negativa påverkan på fastighetsvärden som en etablering sannolikt medför, trots att lagstiftningen lägger hela ansvaret på vindkraftsexploatören. 

Vi vet också att Holmens tänkta vindkraftsetablering inte uppfyller myndigheternas riktlinjer för ljud, ljus, skugga eller flyghinderbelysning. De rekommenderade säkerhetsavstånden till bostäder som återfinns i Norrköpings och Katrineholms översiktsplaner vet vi att Holmen struntar i. Vi vet också att Holmen är likgiltiga inför den oro som vi boende känner för att drabbas av hälsoproblem och sömnstörningar. Problem som vi hör om när vi träffar människor som tvingas bo nära vindkraftsetableringar i andra delar av landet. 

Vi vet inte fullt ut hur dessa, aldrig tidigare byggda, 290 meter höga vindkraftverk, kommer att påverka människor och natur. Eller hur de företag i bygden, med många anställda, och med verksamheter som är beroende av värden som natur och tystnad, ska kunna överleva. Inte heller vet vi hur människor ska kunna bo kvar eller vad som händer med all den lokala kraft och det engagemang som finns för att synliggöra landsbygden och få den att leva.

Däremot vet vi att Holmen inte kommer att lämna in sin tillståndsansökan under första kvartalet 2021. Något de tvärsäkert uppgav vid samrådet. Tillståndsansökan kommer istället tidigast lämnas in efter sommaren samtidigt som ett oseriöst samrådsunderlag är det enda vi som boende kan förhålla oss till. På sin nyligen uppdaterade webbsida för projektet skriver Holmen trots förseningarna att planerna fortskrider som väntat och att tillståndsprocessen kan ta upp till åtta år. Åtta år av fortsatt ovisshet, oro och vanmakt för oss som bor här.

 

 

Ämnen du kan följa