En mardröm för miljön och de närboende

Satsningen på höghastighetsjärnvägar som Ostlänken var ett feltänk från början, vilket har framhållits av många objektiva debattörer i ärendet med kunskap att bedöma projektets konsekvenser ekonomiskt och miljömässigt.

Norrköping 26 februari 2021 08:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det framstår nu klart vilka konsekvenser byggandet av Ostlänken kommer att få för miljön, de boende i området och friluftslivet. Det planerade tunnelbygget mellan Björnsnäs och Böksjön, Strömsfors kommer att förvandla området till en enda stor byggarbetsplats under minst 10 år. Längs det planerade tunnelbygget är ett antal upplagsplatser för sprängsten planerade. Trafikverket har nyligen meddelat de boende mellan Örsta och Krokeks Ödekyrka att de planerar att anlägga en 13 ha stor uppsamlingsplats för sprängsten från tunnelbygget i omedelbar närhet till fastigheterna i området. Tung trafik, oväsen och damm från stenkrossar samt kväveläckage är tydligen något de boende får ta. 

Det obegripligt att drömmen om Ostlänken är allenarådande inom samtliga partier i kommunen. Hela Ostlänkprojektet drivs vidare på så kallade lösa boliner då det inte är finansierat fullt ut. Detsamma gäller det nya resecentret som inte ens är bestämt var det skall placeras. Resecentret skall till huvuddelen bekostas av kommunen och då är det miljardinvesteringar det gäller. Här krävs klargörande från kommunens ansvariga politiker. Kommuninvånarna har under lång tid fått vänja sig vid nedskärningar och besparingar i de kommunala omsorgsverksamheterna, även Tekniska nämnden har fått ett besparingskrav på 170 miljoner vilket leder till bland annat sämre underhåll av gator och vägar mm.

Satsningen på höghastighetsjärnväg växte fram utifrån centralistiska värderingar och var ett feltänk från början inklusive Ostlänken, vilket har framhållits av många objektiva debattörer i ärendet med kunskap att bedöma projektets konsekvenser ekonomiskt och miljömässigt. 

Att satsa alla dessa miljarder och det blir säkert fler än de beräknade, ex. (kostnaden för tunneln genom Hallandsåsen beräknades till 1 miljard, slutnotan blev 10) i en tid då vi inte kan föreställa oss de fulla konsekvenserna av Coronapandemin, förorsaka oläkbara sår i vår natur, driva familjer från hus och hem för att ett begränsat antal resenärer skall ta sig till Stockholm några minuter fortare är inte acceptabelt. Avslutningsvis en hälsning till kommunens politiker. Er dröm om Ostlänken tenderar att bli en mardröm för miljön, de boende inom berört område och skattebetalarna.

 

 

 

Åke Karlsson Ordförande Landsbygdspartiet oberoende Norrköping

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Järnvägstransporter

När järnvägen var kvar i Kneippen

Norrköping

Nytt samråd om Ostlänken efter ändrade planer

Nyheter

Fullmäktiges val: station i upphöjt läge

Norrköping

Vikmång kritisk till Trafikverkets förslag

Norrköping

Beskedet: nu öppnas ett av spåren upp

Visa fler