Alla har rätt till frihet, trygghet och välmående

Idag finns det brist på gruppboenden och servicebostäder. Det innebär att möjligheten att välja boende är mycket begränsad eller obefintlig. Det behöver byggas fler boenden och möjligheter att få trygg service i eget boende ska garanteras i praktiken.

Söderköping 24 september 2021 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen har i sin budget lanserat en välbehövlig satsning på insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och starkare rätt för människor att få det stöd som de är berättigade till. Det är bra men det krävs dock mycket mer!  

Det finns stora problem med kompetens hos personal inom LSS-verksamheter runt om i landet. Stödet som en person berättigad av LSS-lagen kan behöva ser väldigt olika ut. Alla människor är inte likadana och fungerar inte tillsammans. Det krävs därför kompetens kring olika sjukdomar och diagnoser för att tillgodose de behov som finns. Det har gjorts ett särskild äldreomsorgslyft, men nu krävs ett LSS-lyft från nationellt håll.  

Människor är olika och fungerar inte ihop med alla, därför är det viktigt att personalen på grupp- och servicebostäder utgörs av en fast bemanning med människor som de boende är bekväma med. Detsamma gäller all personal inom LSS. Stort in- och utflöde av timvikarier skapar otrygghet i vardagen för både den enskilde och anhöriga.  

Sverige behöver ett LSS- lyft

I Sverige idag har de flesta möjligheten att påverka vad de gör i vardagen, men så är inte fallet för många med daglig verksamhet. Det finns inte möjlighet att välja vilken typ av verksamhet som man spenderar en stor del av sin tid på, dessutom så ges det ofta ut en ersättning som inte ens täcker lunch eller resan hem. Ersättningen för daglig verksamhet behöver höjas och samordning mellan kommuner behöver stärkas för att möjliggöra en meningsfull och givande daglig verksamhet.  

Bostadsbristen som finns i Sverige påverkar alla. Idag finns det brist på gruppboenden och servicebostäder. Det innebär att möjligheten att välja boende är mycket begränsad eller obefintlig. Det behöver byggas fler boenden och möjligheter att få trygg service i eget boende ska garanteras i praktiken.  

För att allt detta ska bli möjligt krävs det stora satsningar på nationell nivå och stöd till kommunerna. Det krävs även samordning kommuner emellan för att optimera användningen av personal och boenden, så att alla kan bo tryggt och med fungerande stöd.  Alla har rätt till frihet, trygghet och välmående. Det kräver att det offentliga satsar. Sverige behöver ett LSS-lyft nu!    

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Smittspridning på äldreboende i Söderköping

Återigen en covid-19-smittad på Vrinnevi

Polisen: "Ungdomar tycks tro att pandemin är över"

Cecilia Lundholm Pålsson: Veckorna bara går, i väntan på att pandemin ska ta slut

Nyheter

Coronapandemin slog till med full kraft

Visa fler