Vad kompenserar livsverk som går upp i rök?

Catharina Roos bor i Linddalen och är aktiv i föreningen Rättvisa vindar i Norra Östregötland.
Catharina Roos bor i Linddalen och är aktiv i föreningen Rättvisa vindar i Norra Östregötland.

Debatt 25 maj 2021 08:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ibland måste nationella intressen ha företräde” skrev signaturen BL i Folkbladet 29 april.

Bra att olika frågor i debatten om Holmens planerade vindkraftverk på tas upp. BL tror att det går att ”skruva lite på planerna så att naturområden och boende berörs något mindre”. BL pratar också om rimlig kompensation? Av de planerade vindkraftsverken står endast 7 av 77 i områden som utpekats som ”lämpliga för storskalig utbyggnad av vindkraft. ”Stora delar av utredningsområdena har klassats som ”Trakter med mycket höga naturvärden” eller ”där utbyggnad passar sämre”.

Ytterligare 5 områden finns i Norrköpings kommun som utpekats som lämpliga för vindkraft. Dessa har betydligt bättre vindförutsättningar än i det valda området. De ingår inte i Holmens projekteringsplaner. 3000 hushåll berörs direkt. Tror BL att dessa önskar sig en ”rimlig kompensation” för ohälsa, livsverk som går upp i rök och för påverkan på flera generationer?. Dessutom finns det inte en rad om värdefull natur, skador på djur och fågeldöd.

BL vill att riksintressen, läs regeringspartierna, ska få ha företräde i frågan, reglera det kommunala vetot och på så sätt minska demokratin. Allt detta med valåret 2022 i sikte. Kräv istället att olika alternativ till landbaserad vindkraft undersöks, lyssna på andra länder som Frankrike, Tyskland och Danmark och läs EU:s taxonomi angående grön kärnkraft som förslag till komplement. Det enda jag kan instämma med i inlägget är att elbehovet kommer att öka, ja fördubblas inom de närmaste 20 åren. Det måste lösas med kunskap och med vetenskaplig fakta.

Ämnen du kan följa