Reglerad invandring är en kärna i det starka samhället

Socialdemokraterna tycks vara beredda att göra mycket stora eftergifter till Miljöpartiet i invandringspolitiken.

Sverige 16 januari 2021 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nyligen lämnade Migrationsverket sitt remissvar på de lagändringar som föreslås i "regeringens kompletterande förslag i arbetet med en förändrad migrationslagstiftning." Dessa "kompletteringar" var miljöpartiets krav för att acceptera att Migrationskommitténs förslag skulle kunna sändas ut på remiss. Den statliga myndighetens invändningar och frågetecken är generande blytunga. I beslutet som undertecknats av generaldirektören Mikael Ribbenvik sägs rakt på sak och på tydlig myndighetsprosa att "ändringar i lagstiftningen som innebär att andra än skyddsbehövande får ökade möjligheter att beviljas uppehållstillstånd inifrån landet utgör undantag från den grundläggande principen om reglerad invandring. Detta skulle kunna innebära att incitamenten att använda irreguljära sätt att ta sig till Sverige ökar. I analysen behöver också frågan om hur den föreslagna lagändringen kan påverka incitamenten att stanna i Sverige efter ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut beaktas."

En regering som endast kontrollerar en knapp tredjedel av mandaten i riksdagen måste givetvis vara beredd att kompromissa och att jämka sig samman med andra partier på sätt som i varierande grader strör salt på redan svidande partisjälssår. Sådan är politiken helt enkelt. I Januariavtalet finns några sådana exempel på i sammanhanget ganska begränsade skattesänkningar och arbetsrättsförändringar som utan starka kompromissbehov inte hade hamnat på regeringen Löfvens att-göra-lista.

Invandringsfrågan är en helt annan sak. Att i Sveriges redan mycket utsatta invandringspolitiska läge presentera lagförslag som enligt den ansvariga myndigheten riskerar själva fundamentet för en reglerad invandring - att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej - är närmast otillständigt. Socialdemokraterna behöver besinna sig. Det är en sedan länge misskött invandringspolitik som är grundorsaken till många av de tunga samhällsproblem som Sverige på allvar nu behöver ta tag i. Den snabba befolkningsökningen i ett oförberett samhälle har skapat politiska, sociala och ekonomiska spänningar och motsättningar i Sverige som vi inte sett på år och dag. I en generös välfärdsstat som bygger på högt arbetskraftsdeltagande, höga skatter och hög tillit är reglerad invandring kort sagt en kärnfråga. Miljöpartiet står i detta sammanhang för extrema och samhällsfarliga uppfattningar. Säg stopp nu Löfven.

Profilbild Widar AnderssonWidar Andersson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Krönika

Widar Andersson: Nyamko Sabunis vågade steg är bra för alla

Krönika

Widar Andersson: Frågan bör nog i så fall ställas före valet

Politik

Tre veckors ovisshet för splittrade liberaler

Konflikter, krig & terrorism

Sveket mot Jemens hungrande barn: Mindre stöd

Politik

Utdelningar kan lyfta inflation och räntor

Visa fler