Philip Morris vill göra Sverige rökfritt

Sverige 27 juli 2021 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges nytillträdda regering har en unik möjlighet att höja ambitionerna på folkhälsområdet och sätta ett slutdatum för försäljning av cigaretter i Sverige. Vi är övertygande om att det är fullt möjligt med ett slutdatum inom en tioårsperiod men det kräver att tobaksindustri, myndigheter, regering och riksdag arbetar i samma riktning. 

Idag bygger tobakspolitiken huvudsakligen på två ben, att förhindra minderåriga att börja röka och få befintliga rökare att sluta. Kring dessa två ben finns det en bred samsyn. Däremot har Sverige haft mycket svårt att ta till sig ett tredje ben som alltfler länder börjar tillämpa, nämligen skademinimering som strategi för hur vi ska förmå de som inte klarar eller inte vill sluta röka att gå över till mindre skadliga alternativ. 

Internationellt ger såväl forskning som andra länders hälsovårdsmyndigheter stöd åt skademinimering. I bland annat USA har US Food and Drug Administration (FDA) auktoriserat marknadsföring av upphettad tobak och menar att en fullständig övergång från rökning till upphettad tobak minskar kroppens exponering för skadliga eller potentiellt skadliga kemikalier. I England använder hälsovårdsmyndigheter e-cigaretter som ett mindre skadligt alternativ för dem som inte klarar eller inte vill sluta röka, något som har accelererat nedgången i antalet rökare. Även erfarenheten från Japan är att rökningen minskat med nästan 30 procent sedan uppvärmd tobak började säljas. 

Rökarna efterfrågar också information om produkternas olika skadegrad. I en undersökning från Ipsos som genomfördes i december 2020 på Philip Morris uppdrag angav 9 av 10 rökare att myndiga personer som röker ska ha tillgång till korrekt information om nikotin- och tobaksprodukter för att kunna fatta informerade beslut om sitt rökande. 

Vi vet också att rökarna har väldigt liten kunskap om vad som orsakar rökningens skadlighet. Många gånger underskattar de förbränningen då endast en procent spontant nämner förbränning som det som gör cigaretten skadlig. 

Hälsovårdsmyndigheter har en viktig och avgörande roll att börja kommunicera de olika produkternas relativa skadegrad och risker relaterade till användningen av respektive tobaks- och nikotinprodukt. Den nya regeringen bör ge folkhälsomyndigheterna i uppdrag att ge befintliga rökare som inte klarar eller vill sluta röka information om produkternas relativa skadegrader. Detta för att få dessa rökare att gå över till mindre skadliga alternativ. 


 

Anette Rosengren, Koncernchef Philip Morris Norden Claude Guiron, Vetenskapsdirektör Philip Morris Norden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyheter

Många unga snusar och röker mer under pandemin

Norrköping

Vitt snus skälet till att fler gymnasieelever snusar

Tobak

Snusandet bland flickor ökar stort

Brott & Straff

Försökte smuggla in tobak till vattenpipa

Norrköping

Lotto-vinnaren: "Har inte smält det än"

Visa fler