Kommer Holmen att följa sina egna respektavstånd?

Holmens vindkraftsplaner i Finspång och Norrköping föder debatt och diskussion. I dag skriver Fredrik Nilsson från Finspång.
Holmens vindkraftsplaner i Finspång och Norrköping föder debatt och diskussion. I dag skriver Fredrik Nilsson från Finspång.

Debatt 18 april 2021 08:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hannes Teder och Nils Ringborg från Holmen skriver i Folkbladet den 7 april en debattartikel om sina egna vindkraftsplaner, och om det framtida elbehovet i Sverige i allmänhet och Östergötland i synnerhet. Låt mig belysa några tvivelaktiga påståenden i deras debattartikel.

Hannes Teder och Nils Ringborg säger sig ha använt kommunala översiktsplaner när de har kommit fram till lämpliga platser för de tre vindkraftsparkerna. Om det stämmer att de har gjort på det viset så har de trots kunskap om innehållet i översiktsplanerna valt att exploatera områden med mycket höga naturvärden. De har valt att bortse från att vissa områden skall undantas från all exploatering. Områden där, enligt översiktsplanen, inte ens nya vägar får byggas, ersätts med vindindustriområden om Holmens planer förverkligas. Holmen har även valt att låta vattenskyddsområden ingå i sina tänkta projekteringsområden. Ingen hänsyn tas heller av Holmen till bevarandet av vattentäkterna i översiktsplanen. Dessa prioriteringar gör Holmen för att få en så bra ekonomi som möjligt i sitt investeringsprojekt. Inte för att det är bra för klimatet eller miljön. För Holmen är det pengarna och inte klimatet som styr.

De båda artikelförfattarna från Holmen anger att det finns olika uppfattningar och önskemål om vindkraft. Det gör det. Inte bara från närboende. Trafikverket, Totalförsvaret, Svenska Kraftnät och MSB har också ”önskemål” om att infrastruktur ska fungera och att Sveriges försvarsförmåga ska vara intakt även i framtiden. På samma sätt har EU ”önskemål” i Artskyddsförordningen och genom Vattendirektivet. Det är svårt att anpassa sig efter alla ”önskemål” skriver Teder och Ringborg. Ja, det är svårt att placera miljöfarlig verksamhet i naturen, och det ska det vara. Det krävs både erfarenhet och kompetens för att klara av att ta hänsyn till alla "önskemål".

Jag hade önskat att Holmen löpande uppdaterade sin hemsida sedan samrådet i oktober ifjol. Ett seriöst förslag om var Holmen tänker sig att placera vindkraftverken hade till exempel varit mycket intressant; ett förslag i linje med kommunala översiktsplaner och där Holmens egna föreslagna respektavstånd till bostäder på 1000 meter hade följts. När får vi se ett sådant förslag? 

Holmen kan vara säkra på att motståndet mot de illa förberedda vindkraftsplanerna kommer att fortsätta och att invånarna i Finspång och Norrköping aldrig kommer att betrakta en förstörd livsmiljö som något positivt.

 

Ämnen du kan följa