Förnekarna tar för stor plats i politiken

Här en demonstration mot Sveriges "nya och hårda" invandringspolitik. De breda folklagren i Sverige ser helt annorlunda på frågan. Opinionen för att begränsa invandringen är rekordstor. Att förneka detta är urbota dumt.
Här en demonstration mot Sveriges "nya och hårda" invandringspolitik. De breda folklagren i Sverige ser helt annorlunda på frågan. Opinionen för att begränsa invandringen är rekordstor. Att förneka detta är urbota dumt.

Politikerna behöver lyssna på folkopinionen, gilla läget och ta itu med problemen.

Krönika 23 juli 2020 06:17
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatförändringarna är sannolikt den samlade mänsklighetens enskilt största problem under överskådlig tid framåt. Nu har ju den ”samlade mänskligheten” ingen gemensam stat som kan ta itu med problemen med avvägda, effektiva och valvinnande insatser. Att vi inte har en världsstat ska vi vara mycket glada för. En sådan stat skulle vara oerhört förtryckande och skulle sakna all folklig legitimitet. Gemensamt ansvar är inte hur delbart som helst. Därför är det upp till fungerande nationalstater att ta itu med klimatproblemen; var och en för sig och i frivillig samverkan med andra fungerande nationalstater. Det är så det hänger ihop. Ska folk känna att de är med på tåget så måste de också ha chans att stiga av tåget; säga ifrån och rösta bort. 

Den svenska nationalstatens och det svenska samhällets enskilt största problem är invandringen. Så är det tveklöst. Det finns de som förnekar detta precis på samma sätt som det finns klimatproblemförnekare. Skillnaden är att förnekarna i invandringsfrågan anses vara humana och legitima medan förnekarna i klimatfrågan betraktas som illegitima kufar. 

Problemet med invandringen till Sverige är att den är alldeles för omfattande och alldeles för påfrestande och kostsam för de medborgare som betalar för alltihopa. Ola Wong konstaterar i sin magnifika essä i kvartal.se att ”Nettoinvandringen till Sverige 2018 är högre än 2015 och invandringen ligger från 2012 och framåt på en högre nivå än alla tidigare år i Sveriges historia. (--)  Orsaken till att den svenska versionen av det mångkulturella samhället fungerar så dåligt är att den inte lönar sig.  Majoritetsbefolkningen kompenseras inte för förlusten av kontroll, sammanhang, välfärd, skattepengar och identitet som förändringen innebär."

Politikerna i nationalstatens topp har misskött invandringen under lång tid. Och misskötseln fortsätter. Enligt SCB kommer invandringen att omfatta ungefär 110 000 personer per år under 2020-talet. Vart tredje år ett nytt Malmö. Som ska adderas ovanpå den arbetslöshet, bidragsförsörjning och otrygghet som dominerar bland den miljon människor som kom förra decenniet.

Läget är inte kört. Politikerna behöver ställa förnekarna åt sidan, lyssna på folkopinionen, gilla läget och ta itu med problemen. Steg ett är att kraftigt och resolut minska den icke-produktiva invandringen. Då kan ett nytt Sverige få en chans att växa ihop till ett tryggt och säkert och fritt land som med kraft kan göra skillnad för det globala klimatet.

Ämnen du kan följa