"Det ska ske 131, 2 meter från vårt hus"

Alice Lewy vill lyfta landsbygden och företagande,
Alice Lewy vill lyfta landsbygden och företagande,

Debatt 2 november 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Alla kan ju röra sig fritt och till och med lite bättre med tanke på att vägnätet blir bättre” svarar Holmens Nils Ringborg när P4 Östergötland i en intervju frågar om hur bygget av de 14 vindkraftverk utanför Igelfors skulle påverka människors möjligheter att vistas i skog och mark.

Trots att jag varit med från början, fick samrådshandlingarna för mer än ett år sedan och trots att jag redan läst om markberedning, uppställningsytor, avverkning, kabeldragningar och vägbyggen stirrar jag nu på siffrorna på skärmen: 180 000 kvadratmeter. Det är runt 35 fotbollsplaner. 130 000 kubikmeter fyllnadsmassor för vägar och uppställningsytor. 5000 kvadratmeter hårdgjord etableringsyta för varje verk. Ytterligare 10 000 kvadratmeter påverkansområde i omgivande terräng per verk. 9054 lastbilstransporter av stenkross, betong och armering till fundamenten. 16 kilometer väg, nydragen och ombyggd, med en 25-30 meter bred avverkad korridor längs alla. En av vägarna ska gå 131,2 meter från vårt hus. Jo, jag har såklart mätt och räknat.  

 

Verken som ska byggas är 290 meter höga. De tre närmaste just vårt hus ligger ungefär 750, 890 och 950 meter bort. Antalet verk är något färre än i de första planerna. Hänsyn har tagits, berättar Nils Ringborg. Ändå väljer Holmen att placera 8 av 14 verk i ett område bestående i huvudsak av känslig våtmark. Trots att området av Finspångs kommun klassats som olämpligt för exploatering.

Vid det här laget har jag ägnat hundratals timmar åt att försöka sätta mig in i hur det skulle vara att leva nära storskalig vindkraft. Men ändå kan jag bara ana. Och jag vet vad andra fått uppleva. Människor som fått vindkraft som granne och levt med det. Tills de flyttat. För det har många tvingats göra. På föreningen Rättvisa vindar norra Östergötlands Youtube-kanal finns berättelser från människor i just den situationen. Ta gärna några minuter och titta på dem.

Jag trivs här. Engagerar mig. Tillsammans med många andra kämpar jag för att vår bygd ska leva och utvecklas. För att vi alla ska kunna bo, trivas, driva företag, njuta av natur och friluftsliv här och glädjas åt de mervärden vi skapar tillsammans, i en vardag bortom tätorterna.

Nils Ringborg berättar att några av de ursprungliga verken plockats bort med hänsyn till naturområden ”där människor ofta vistas”. Vad bra. Under tiden vistas jag och min familj vidare i huset där vi bor, mitt i Holmens projektområde. Ett litet tag till åtminstone. Tills huset blir både obeboeligt och osäljbart.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa