Det handlar inte om enstaka snurror här och där

Monica Holtstad (L) skriver om vindkraftens alla frågor tillsammans med partikolegan Anna Drake.
Monica Holtstad (L) skriver om vindkraftens alla frågor tillsammans med partikolegan Anna Drake.

Debatt 3 december 2021 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraftsutbyggnaden väcker stor oro och många frågetecken. I Norrköping med omnejd planeras nu för så kallade vindkraftparker, men som mer är att likna vid storskaliga industrier. Frågetecknen behöver rätas ut. Det ska vara politikers skyldighet att se till.

 

Det är inte bara vindkraftens utbredning som ökar i hög takt i vårt land. Även vindsnurrorna utvecklas med accelererande hastighet. Det är inte längre de gamla konstruktionerna på vindkraftsverk som uppmätte ett 30-tal meter. De vindkraftsanläggningar vi pratar om idag är snarare omkring 250-350 meter höga. Tänk dig ett Eiffeltorn eller något som är ännu högre.

 

Det är inte heller någon enstaka snurra här och där som det är tal om längre. Numera handlar det om mycket storskaliga etableringar som upptar enorma arealer.  

 

Alltfler människor oroar sig nu för följdverkningarna och det är fullt begripligt. Infraljud och blinkande ljus, hur kan det påverka hälsan? Det finns studier som hävdar att det föreligger ohälsoeffekter upp till 15 km från ett vindkraftverk, med sådant som sömnstörningar, migrän och psykisk ohälsa till följd. Stämmer det? Det bör utredas.

 

Vi behöver också få klarhet i vindkraftens påverkan på natur- och reaktionsområden. Vad blir effekterna på den biologiska mångfalden? Vad blir effekten för rovfåglar, insekter och fladdermöss? Det bör utredas. Utsöndring av olika giftiga ämnen i naturen och i människors närmiljö från vindkraftsverken nämns också i debatten. Stämmer det? Det bör utredas. 

 

Det finns, som synes, många frågor som behöver bättre underbyggda svar. Vad är vindkraftens inverkan på juridik och rättssäkerhet, miljö, människors hälsa och levnadsvillkor, ekonomi och vindkraftens funktion i det svenska elproduktionssystemet? Och hur ska kompensation ske till drabbade fastighetsägare och företagare som finns i närheten av dessa vindkraftverk?  Att vandra i skog och mark mår vi människor bra av. Det ger rekreation, lugn och harmoni. Den möjligheten måste vi värna även för kommande generationer. Det är avsevärda skogsarealer som på ritningarna ska försvinna för överskådlig framtid. Enorma naturvärden kommer att vara förstörda även långt efter att vindsnurrorna monterats ned för att destrueras. 

 

Det är politikers skyldighet att utgå från en försiktighetsprincip. Politiker ska inte utsätta sina medborgare för några experiment. Det behöver därför snarast tillsättas en utredning för att se över alla de frågor som omgärdar vindkraften och dess effekter på människa, djur och natur. 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa