De som kan kosta på sig att håna ordning och reda

Jensen grundskolor i bland annat Göteborg och Norrköping har orsakat lite rabalder den senaste tiden.

Krönika 6 oktober 2020 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jensen arbetar bland annat med klädkoder för lärare och elever på sina skolor. Ämnet är hett och upprör känslor till höger och vänster. Mycket av den hånfulla kritiken som framförs mot klädkoder/uppförandekoder kommer från självupptagna goddagspiltar som inte behövt bry sig om sådant som anpassning till breda, kollektiva koder och som dessutom inte har empati nog att förstå att andra människor kan ha det annorlunda. 

Jag är ingen vän av alltför strikta koder som kan vara bortstötande. Däremot är jag helt bombsäker på värdet av att vara hel och ren och proper och av att uppföra sig på ett sätt som gagnar verksamheten och dess syfte. 

Det yttre påverkar det inre på samma sätt som det inre påverkar det yttre. Vissa byggnader man träder in i och vissa kläder man tar på sig skapar ett yttre tryck av mening, betydelse och viktighet. Medan andra byggnader och kläder man går in i signalerar det rakt motsatta. Det där har jag sett och upplevt på många sätt. Betydelsen av ett helt och rent och propert yttre hade jag likt de allra flesta arbetarbarn med mig hemifrån. Det var bara så det var. Det här med "hel och ren" fick en djupare och mer filosofisk betydelse under de år jag arbetade och levde på Hasselakollektivet i Hälsingland tillsammans med ungdomar som bar på missbruksproblem och andra sociala bekymmer. Den legendariske ägaren och ledaren K-A Westerberg kom från generationen före mig och var uppväxt i ett hem med en alkoholiserad pappa och en kämpande mamma. K-A förmedlade ofta sin mors förmaningar till sina barn för oss vuxna och ungdomar på kollektivet: "Går du ut ska du vara hel och ren och du har väl rena underkläder på dig om du skulle hamna på sjukhus?" 

Kollektivet där vuxna och ungdomar bodde var inrett med fina möbler och rum och vi städade och underhöll lokalerna noga. Arbetade vi så hade vi ordentliga arbetskläder. Var vi i skolan så var vi snyggt vardagsklädda. Åkte vi på dans och fester så hade vi fina kläder och välkammade frisyrer. Filosofin var lika tung som enkel: Klär man sig som en tjuv och knarkare så tänker man lätt som en tjuv och knarkare. Lever man i skitiga och oordnade miljöer så beter man sig lätt skitigt och oordnat. Syftet med Hassela var att hjälpa ungdomarna bort från missbruk och kaos. Därför la vi mycket kraft på att miljön - där vi människor är vitala delar - skulle vara hel, ren, proper och trygg. Vilket naturligtvis borde vara självklart på varje skola värd namnet. 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Smittspridningen leder till masstängningar av skolor

Efter branden: Förskolan har hittat tillfälliga lokaler

Över 20 skolor helt eller delvis stängda – "Pedagoger, elever och föräldrar blir smittade i en rasande fart"

Lekmiljön ska rustas upp – Vad önskar du till platsen?

Förälderns önskan: Öppna Kunskapsljuset igen

Visa fler