Asociala medier och Stjernkvists förebild

Norrköping 24 juli 2021 06:00
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Under de kommande tre veckorna (med början 27 juli) kommer Folkbladets ledar- och debattsidor att skötas av Lars Stjernkvist och Anders Jonsson. Lars Stjernkvist har "varvat ner" sitt partipolitiska arbete så pass att vi tycker det är dags att han återvänder till ett uppdrag han hade som ungt och lovande framtidslöfte. Anders Jonsson har bevakat och analyserat inrikespolitik sedan början av 1980-talet i olika riksmedia och har även tidigare gjort inhopp på ledarsidan och i Folkbladets söndagstidning. Nedan två smakprov. Först Stjernkvist om förebilden Nils Karleby. Sedan Jonsson om "asociala medier". Mycket nöje och trevlig sommar!

Lars Stjernkvist: "För mig representerar Nils Karleby det allra bästa hos svensk socialdemokrati. Principfast i meningen lojal med de grundläggande värderingarna. Politiken syftar till att bekämpa all över- och underordning. Men alltid öppen att pröva och ompröva metoderna.

Karleby lärde sin omgivning att modellen aldrig får bli viktigare än människan. Därför polemiserade han mot den tyska socialdemokratins dogmatism, och därför var han klockren i kritiken av bolsjevismen.

Karleby förstod att ideologi och praktik måste hänga samman. Ytterst handlar politik om enskildas väl och ve. Och då kan en bättre väg i Norrland betyda mer för människors frigörelse än aldrig så storstilade socialiseringsplaner. Eller för att använda Karlebys egen penna: ”Partiets teori är liktydig med partiets praktik”. (Populär historia 20 juni 2002)

Anders Jonsson: "I det klimat som råder på nätet, i de medier som på sina ställen borde kallas ”asociala”, inte sociala, kommer det att bli ännu svårare att rekrytera politiker. Vem vill ta på sig ett uppdrag och därmed riskera att utsättas för spott och spe?

Det är partierna som utser de personer som ska stå på valsedlarna i de olika valen och som bestämmer vilka som ska sitta i styrelser och nämnder i kommuner och landsting. Partierna har det så kallade nomineringsprivilegiet.
Det är ingen vild gissning att de kommer att få allt svårare att hitta lämpliga kandidater. Kanske är det dags att se över hur våra folkvalda utses åtminstone på den kommunala nivån? Å andra sidan kanske mer inslag av personval skulle driva på polariseringen ännu mer.

Ska den modell vi har för att styra landet kunna leva vidare i längden krävs att partierna vitaliseras och förmår att attrahera och välkomna nya engagerade, förnuftiga medlemmar. De som är villiga att prova att engagera sig partipolitiskt i vårt nuvarande debattklimat är vår tids hjältar. Att verkligen ta emot dem är en utmaning för lokala stelbenta hierarkier." (Arena 19 juni 2021)

 

Profilbild Widar AnderssonWidar Andersson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

"Jag har ingen ambition att bli riksdagsman"

Norrköping

Olle Johansson (S) lämnar också politiken i Norrköping

Norrköping

Beskedet: Karin Jonsson (C) ställer inte upp för omval

Norrköping

POSK och Vänstern vinnare i kyrkovalet

Norrköping

Beslut från Skatteverket på villovägar

Visa fler