Hårt tryck på Mia Sköld på fullmäktiges möte

De folkvalda politikerna i Norrköpings kommunfullmäktige samlades till möte på måndagseftermiddagen.

Norrköping 25 maj 2020 18:58

De tre frågor som på förhand dragit till sig mest intresse förenades av den i sammanhanget ovanliga omständigheten att de samtliga befann sig överst på dagordningen; det vill säga innan mötets själva beslutspunkter behandlades: Coronaläget i kommunen, moderaternas begäran om nyval till nämnder och kommunrevisionens hårda kritik av Kommunstyrelsen. 

Kommundirektör Martin Andreae inledde mötet med en genomgång av Coronaläget i Norrköping. ”Den största utmaningen är att rekrytera medarbetare till de särskilda team i omsorgen som bara arbetar med Covidsmittade personer,” sa Andreae. 

Utvärderingen av Coronakrisen i Norrköping har redan satts igång, berättade Martin Andreae. Enligt honom är det viktigt att utvärderingen rullar parallellt med det pågående arbetet. Detta för att ”undvika efterhandskonstruktioner och minnesluckor”, sa kommundirektören. 

Moderaterna anser att fullmäktiges majoritetsförhållanden har förändrats i och med att Miljöpartiet och Kvartetten har kommit överens om ett budgetsamarbete för resten av mandatperioden. Därför vill M att en ”omräkning” ska ske i de nämnder i kommunen som inte speglar den nya majoriteten. Att det finns olika majoriteter i olika nämnder beror på att M, V och MP vid mandatperiodens början hade en så kallad ”valteknisk samverkan” om personfrågor (som även SD biträdde)

Miljöpartiet är därför i ett läge där de dels har ett samarbete om personfrågor med en grupp partier och nu alltså även ett politiskt samarbete med en annan grupp partier.

”Vid ett nyval i de aktuella nämnderna och styrelserna så får vi se om vi numera har en och samma majoritet i både personfrågor och politiska budgetfrågor”, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist i debatten.

Av debatten i fullmäktige att döma är det ännu oklart hur det hela kommer att landa. Moderaternas Sophia Jarl drog lite på orden och ville inte uttrycka sig bestämt om hon anser att det ska genomföras nyval i nämnderna. 

”Det vi har gjort är främst att ställa en fråga där vi vill ha ett klart svar från S om vi har en ny majoritet eller inte”, sa Sophia Jarl. Ett svar hon inte tyckte sig ha fått.

Nicklas Lundström (V) vädjade om eftertanke och försiktighet innan partierna ”låser fast sig i skyttegravar”. ”Det kan bli kaos”.

Mia Sköld är gruppledare för Miljöpartiet. Hon fick flera frågor under debatten. 

”Du kan inte sitta kvar som oppositionsråd samtidigt som du ingår i majoriteten”, sa Sophia Jarl till Mia Sköld. 

”Vi har ett budgetsamarbete och inget annat”, sa Mia Sköld.

”Ser ni inte vilken cirkus det här är?”, sa Darko Mamkovic (SD)

På sitt möte på tisdag 26 maj ska Kommunstyrelsen bereda frågan vidare. Mycket ligger i stöpsleven. Både Stjernkvist och Jarl nämnde till exempel de ”politiska vildar” som har uppdrag för partier som de har lämnat. 

Tommy Svensson är ordförande i Kommunrevisionen. Det har varit känt att revisionen riktar hård kritik mot brister i Kommunstyrelsens styrning. På mötet kritiserade Svensson den interna styrningen, den ekonomiska uppföljningen har varit svag och ”inte acceptabel.” Men revisionen föreslår ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Debatten om revisionen blev inte särskilt omfattande. Enligt revisorerna har Kommunstyrelsen - där alla partier utom MP har ordinarie ledamöter - tagit intryck av tidigare kritik och är nu på rätt väg. Päivi Johansson (M) och Göran Färm (S) gjorde varsitt inlägg och det var i stort sett det hela. 

 

Kommunrevision

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag som ska utföras på ett oberoende sätt. Revisorerna ska därför objektivt och självständigt granska och pröva den verksamhet som bedrivs av styrelsen, nämnder och beredningar.

Revisorernas uttalande och bedömning finns i revisionsberättelse och granskningsrapport. Det är även en ambition i revisorernas arbete att de olika granskningsinsatserna kan användas av verksamheterna själva, för att åstadkomma effekter i den egna förbättringsprocessen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

Bil körde in i entrén till mataffär

Norrköping

Misshandlades i centrala Norrköping – avböjde sjukvård

Norrköping

Personbil och mc i trafikolycka

Fotboll

IFK-managern: "Andra nyanser än himmel och helvete"

Fotboll

IFK-kaptenen om låret: "Det var inga problem med det"

Visa fler