Elev sätter skräck i skola

En elev på Storängsskolan i Finspång, verkar ha skapat rena skräckväldet på skolan. Nu protesterar ett antal föräldrar mot situationen.

16 oktober 2015 12:48

I ett brev till kommunstyrelsen, kräver man omedelbara åtgärder, angående den här eleven, som, enligt föräldrarna, har satt skräck i en hel klass och delvis i hela skolan.

Så här skriver föräldrarna bland annat:

”Vi är djupt oroade för våra barns, lärarens och elevassistentens psykosociala och fysiska miljö. Barnens upplevelse av trygghet och möjlighet till studiero, existerar ej i denna situation.

Vi får gång på gång höra från våra barn, att det varit både hot om våld och rena våldssituationeri skolan, flera gånger per vecka.

Ett barn kissade på sig, när hon återgav en situation där klassläraren varit utsatt för hot och vi har även befittnat situationer där det krävs flera lärare för att få kontroll på eleven och situationen.

Hela tiden utsätts barnen för en ständigt pågående hotbild av att denne elev ska få ett utbrott. Barnen får inte redovisa eller framföra sin mening i klassrummet, då denne elev avbryter och stör dem.

Då klassläraren är barnens idol, påverkas de start av att se henne ledsen och gråta.

En av tjejerna stannar kvar i klassrummet och städar upp efter utbrotten, för att göra klassläraren glad igen.

Men det är bara en tidsfråga till barnen blir skadade rent fysiskt, av något föremål som elever kastar eller att han faktiskt slår dem.

Barnen riskerar komma efter i sin utveckling, vidare har rasterna raserats som återhämtning, då mycket oro kretsar runt dem.

Vi ber inte om en förändring, vi kräver en. Och det behövs en förändring NU. Får den aktuella eleven och anpassad miljö, får alla hjälp. Det behövs stödinsatser av elevhälsan och specialpedagoger.”

Folkbladet har sökt skolans rektor Mats Broström för en kommentar, men inte lyckats nå honom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!