Kommun vill se mer död ved i skogarna

Finspångs kommun vill skapa mer död ved i skogen för den biologiska mångfalden.

Död ved är ett samlingsnamn för bland annat stående och liggande döda träd eller träddelar och annat trädmaterial där förmultningen och andra nedbrytande processer satt igång. Det är godis i flera led för naturens invånare.

– Det är livsmiljö för svampar, mossor, lavar och insekter och sedan kommer fåglarna och äter insekterna, säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare vid samhällsplaneringsenheten.

Nu söker kommunen LONA-bidrag, Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning. Det är pengar som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Summan som söks är 62 500 kronor, så det är inget dyrt projekt. Till det kommer kommunens egna arbete.

– Kommunen äger lite skog och den är ofta stadsnära. Vi vill göra naturvårdande åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, säger Marika Sjödin.

I en del av skogarna finns det redan död ved, i andra är det sämre. Det framgår av en undersökning som gjordes när man skapade en grön skogsbruksplan för tio år sedan. Nu vill man veta hur det ser ut nu.

– Vi kommer att ta in en konsult som kommer att titta på det här, säger hon.

– I en naturskog som är riktigt mumsig för de här arterna ska det finnas ungefär 30 procent död ved. Det är ganska mycket och riktigt så mycket kommer det kanske inte att bli här, fortsätter Marika Sjödin.

Hon berättar vidare att det är viktigt att ha både liggande och stående död ved. I stammar som står upp kan hackspettarna hacka och bo ett tag, sedan kommer andra fågelarter och flyttar in. Vid Skomakarudden vid sjön Mäseln vet hon att det finns en hel del död ved.

– På en del platser kanske det redan finns så mycket död ved att vi inte behöver göra något utan kan satsa mer på andra områden. 

Projektet är tvåårigt. Under det första året kommer kartläggningen att ske och under det andra kommer arbetsmarknadsenheten att ta fram mer död ved. Hänsyn kommer att tas så att stigar och vägar inte blir blockerade och svårframkomliga.

– En flerårsplan för skapande av död ved tas fram i samband med inventeringsresultaten för att säkra tillgången på ny död ved och på så sätt få en lämplig spridning i olika nedbrytningsstadier, säger Marika Sjödin.

Totalt äger kommunen cirka 800 hektar skog, varav ungefär 100 hektar är naturvårdsbestånd. Det nu aktuella projektet kommer att omfatta cirka 35 hektar. 

– Nu håller vi tummarna att vår bidragsansökan går igenom, säger Marika Sjödin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa