Kommunen får miljonbidrag till sanering

Finspångs kommun beviljas drygt 4,7 miljoner kronor för att sanera miljöfarligt område. "Det är positivt att arbetet nu kommer igång", säger miljöstrateg Madeléne Lundén.

Det är närmare bestämt 4 752 000 kronor som kommunen har fått för att sanera marken där Finspångs Centraltvätt en gång i tiden låg.

– Det är mycket pengar, men en summa som kommer att behövas. Det är ett långt och ganska invecklat arbete för att få området åtgärdat, säger Madeléne Lundén, miljöstrateg på kommunen.

Centraltvätten bedrevs vid Jonas Wenströms väg i centrala Finspång, från 1946–1973. 2007 undersöktes området av ett företag för att se hur marken hade påverkats av tvätteriets verksamhet. I den rapporten står att läsa att en stor kemtvättsmaskin kördes flera gånger dagligen, och det var den största kemtvätten i Finspång. Uppgifterna visar att klorerade lösningsmedel som PCE, TCE, DCE och VC användes. Undersökningen visade att mark och grundvatten är förorenat/påverkat av tvättverksamheten beroende av hanteringen med lösningsmedel vid kemtvätten. 2011 gjordes en huvudstudie som bekräftade de föroreningar som finns i området.

– Att sanera det här området är ett prioriterat uppdrag hos Länsstyrelsen i Östergötland. Det är ett av de mest förorenade områdena vi har i Finspångs kommun plus att det är centralt beläget. Det är positivt att arbetet nu kommer igång, berättar Madeléne Lundén.

Under många år har det varit parkeringsytor för bilar på det förorenade området. En grusparkering och en asfaltsparkering.

– Undersökningar har kommit fram till att det inte har varit någon fara för allmänhetens hälsa. Men vi vill inte att föroreningarna sprids vidare med grundvattnet.

De drygt 4,7 miljonerna är ett statligt bidrag beviljat av Naturvårdsverket som betalas ut av Länsstyrelsen i olika omgångar under sex år, den första summan, 400 000, gäller i efterskott för de förberedelser som gjordes 2019.

– Att kommunen fått det här bidraget beviljat beror till stor del på att det nu finns ny teknik. Istället för att gräva bort all jord, kan man numera injicera medel i jorden, som bryter ned föroreningarna, förklarar Madeléne Lundén.

Behöver kommunen lägga några egna pengar för att få bidraget?

– Bidraget som vi har fått kräver inte att kommunen motpresterar med ekonomiska medel, det är statliga bidrag för just efterbehandling av förorenade områden.

Enligt planen ska det förorenade området vara sanerat 2021, sedan ska det göras kontroller varje år fram till 2024. Först då är de 4 752 000 kronorna förbrukade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa