Ny detaljplan gör matbutiken laglig

En ny detaljplan ska göra det möjligt för Coop i Rejmyre att bygga ut. Men det gjorde de redan för flera år sedan.

Det handlar främst om fastigheterna Rejmyre 1:115, där Coop ligger, och 1:110, där den gamla skolan ligger. I beskrivningen sägs att planens syfte är att göra det möjligt för Coop Nära att bygga ut samt att ändra fastigheten 1:110 från ett allmänt ändamål till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, bostad och centrum.

När vi kontaktar Coop Finspångs vd Anders Svensson med frågor om vad det är för utbyggnad som är aktuell står han helt frågande.

– Nej, vi ska inte bygga ut, det måste vara något gammalt.

Det är precis vad det är. Planarkitekt Filip Ardryd förklarar.

– Det är för att säkra upp byggnationer som inte är gjorda i linje med den gällande detaljplanen och nuvarande lagstiftning på området. Därför är den skriven på ett retroaktivt sätt.

Delar av Coop Nära ligger till exempel på prickmark, alltså mark som normalt sett inte får bebyggas. För att de delarna ska kunna uppfylla gällande lagstiftning så måste detaljplanen ändras.

Det handlar alltså om att anpassa detaljplanen till den verklighet som råder?

– Ja, i princip är det så, säger Filip Ardryd.

Är det en massa svartbyggen som har skett i centrala Rejmyre?

– Nej, det har vi inte fått några indikationer på och det är inte aktuellt utifrån den här detaljplanen, säger Filip Ardryd.

 

Den gamla detaljplanen, eller byggplan som det hette då, är från 1962 och beslutades av Hävla kommun. Givetvis har mycket hänt sedan dess.

Den ursprungliga byggnaden där Coop Nära ligger är från 1931–1932 och är kraftigt förändrad i flera omgångar. 1969 byggdes den ut i öster och på 1990-talet byggdes en lägre, långsträckt tillbyggnad i väster.

För knappt ett år sedan invigdes Lilla Coop Rejmyre efter en investering på cirka en miljon kronor. Men då skedde ingen tillbyggnad.

Även när det gäller Rejmyre gamla skola uppe på höjden bakom Coop sker en anpassning till verkligheten, till exempel så bestäms totalhöjden till 15,5 meter eftersom det är den höjd som byggnaden har idag.

Vill man göra ytterligare förändringar ska det ske med sakkunniga inom byggnadsvård.

Den aktuella detaljplanen ligger inom det regionala kulturmiljöprogrammet. Det finns bland annat en 150-årig tradition av en handelsbod på platsen. Skolan är från 1898 och innehöll ursprungligen fyra skolsalar och lärarbostad. Skolan lades ner 1964.

Detaljplanen kan vinna laga kraft våren 2020 om inga överklaganden sker. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa