Vi vägrar tävla om minst antal asylsökande

De sviker de många som via asylrätten sökt sig till vårt land för att skapa sig och sin familj en säker och bättre framtid

Vi vägrar tävla om vem som kan ta emot minst antal asylsökande. Sverige är ett stort och glesbefolkat land. Det finns plats för många människor i olika delar av landet. Säger vi inte ifrån i debatten om undantag från EBO-lagstiftningen så hamnar vi alltmer i Sverigedemokraternas och Moderaternas knä och deltar i tävlan om att vara mest populistisk. 

EBO-lagen, eller lagen om eget boende, ger asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Men nu ges trettiotvå kommuner möjlighet att göra undantag i lagen. 

Syftet med lagändringen är att minska segregationen. Nya lagen ger ett antal kommuner i landet – med många asylsökande – möjlighet att välja områden i kommunen som ska vara undantag från EBO.

En asylsökande som självmant väljer att bosätta sig i något av dessa undantagsområden förlorar möjligheten till statliga och kommunala bidrag. Men flera kommuner, och partier, har flaggat för att de vill undanta hela kommunen från lagen. 

Lagen om eget boende infördes 1994 av en borgerlig regering och de nya reglerna trädde i kraft 1 januari i år, men börjar gälla först 1 juli. De asylsökande som redan bosatt sig påverkas inte då lagen inte är retroaktiv.

Vår uppfattning är att det kan finnas positiva effekter av att kommuner kan undanta vissa områden, för att motverka ytterligare segregation och utanförskap. Men vi anser definitivt inte att det ska vara möjligt att göra undantag för hela kommuner.

Kommunala företrädare från olika partier.till exempel  moderaternas oppositionsråd i Norrköping, Sophia Jarl, liksom socialdemokratiska kommunalråd i Katrineholm och Eskilstuna och naturligtvis Sverigedemokraterna i Norrköping har tvärsäkert uttalat sig om att just deras kommun ska undantas i sin helhet. De smiter genom sina uttalanden från ett gemensamt ansvar som vi åtagit oss. De sviker de många som via asylrätten sökt sig till vårt land för att skapa sig och sin familj en säker och bättre framtid.

Från Socialdemokrater för Tro och solidaritet menar vi att alternativet är mer och bättre integrationspolitik:

Fler bostäder

Ökade utbildningsinsatser

Snabbare vägar till arbete och egen försörjning

Ett större och tydligare statligt ansvar för integrationspolitiken

Dit kommer vi aldrig om vi ska tävla om vem som kan ta emot minst antal asylsökande.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa