Anglesjö kommer lämna Vita Hästen

Vita Hästens valberedning kommer kalla till en extra medlemsstämma. I praktiken innebär det att ordföranden Yvonne Anglesjö kommer lämna båda sina styrelseplatser.

27 december 2018 21:07

Det har stormat kring Vita Hästen utanför isen under hela hösten. I takt med de sportsliga motgångarna har kritiken också ökat mot Yvonne Anglesjö som har suttit på tre stolar: klubbchef samt ordförande i både föreningsstyrelsen och Vita Hästen AB.

Det har varit många hårda ord från vissa supporterfalanger, främst på nätet. Det har också satts upp banderoller med krav på hennes avgång, både utanför Himmelstalundshallen och i bortamötet med Tingsryd.

Till sist tog det stopp.

Ett pressmeddelande skickades ut från valberedningen. Det innehåller information om en kommande extrastämma (förslagsvis den 20 januari) för att välja ny styrelse, först och främst till föreningen.

– En sådan kallelse måste komma minst tre veckor innan extrastämman. Den naturliga turordningen är att det lär komma en kallelse gällande aktiebolaget också men där räcker det med två veckor innan, berättar Johan Karlsson från valberedningen.

Hur blir det med hennes roll som klubbchef?

– Valberedningen har ju inget med det att göra men jag bedömer det inte som sannolikt att hon kommer fortsätta där.

– Vi vill tacka Yvonne för hennes insatser. Jag vet att det är ett ganska otacksamt arbete, säger Johan Karlssom om all turbulens som har varit.

Så här kommenterar valberedningen i utskicket gällande det extra årsmötet som planeras om tre veckor:

"Sedan en tid tillbaka pågår en diskussion inom föreningen och mellan dess ledamöter om framtida inriktning för verksamheten. Då man inte funnit förutsättning för enighet eller arbetsro i rådande situation har valberedningen tillsammans med styrelsen funnit det för gott att kalla till en extra årsstämma och genomföra nytt val till styrelse. Situationens art föranleder att åtgärd inte kan vänta till ordinarie stämma.

Sittande ordförande, Yvonne Anglesjö, har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval. Vad rör inställningen hos övriga sittande ledamöter och funktionärer så skall dessas valbarhet utredas under perioden fram till extra stämma. Detsamma gäller frågan om nya ledamöter och funktionärer.

Valberedningen vill rikta ett stort tack till avgående ordförande Yvonne för hennes stora engagemang och viktiga arbete för Vita Hästen över sin tid på posten. Föreningen har under hennes ledning gjort ett angeläget förändringsarbete som valberedningen bedömer kommer att vara långsiktigt betydelsefullt."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johny Daagh