Sundberg: "Bäst är att sälja arenan"

Medlemmarna avgör om Stadium Arena ska säljas. "Utan att nämna några siffror – Dolphins skulle i särklass bli den starkaste basketföreningen i Sverige", säger Bosse Sundberg.

26 april 2019 20:00

Borås satte stopp för Dolphins säsong. Klubbens sportsliga målsättning infriades men det är inte direkt frid och fröjd i föreningen.

Internt råder det en osämja som i grova drag handlar om en falang som vill försvara och framföra ungdomssidans intressen mot en grupp med en mer kommersiell inriktning.

En av de stora frågorna där parterna inte är överens är hanteringen av Stadium Arena.

15 maj väntar ett extrainsatt årsmöte.

Byggherren Bosse Sundberg som är synonym med arenan och dessutom sitter i Norrköping Arena AB:s styrelse (det helägda dotterbolaget som driver och förvaltar multihallen) är glasklar med vad han tycker är bäst.

– I juni fick jag uppdraget av Dolphins styrelse, ägarna av arenan, att scanna marknaden. Om det fanns köpare till en sådan specialfastighet genom att ta kontakt med aktörer på fastighetsmarknaden.

– Det var inte så svårt att få napp. Ingen större bedrift, säger Sundberg till Sporten.

LÄS MER: "Tioåringen speciell för byggherren"

Kommunen?

– Nej, det är fristående aktörer.

Sundberg hoppas och tror att det blir ett ja till att sälja Stadium Arena och ser ingen dramatik om så skulle bli fallet.

– Om det är rätt väg vet man först efteråt men jag tycker det är rätt väg att gå och jag skulle bli förvånad on man inte tar till sig den typen av fakta för att stärka föreningens ekonomi. Utan att nämna några siffror – Dolphins skulle bli den starkaste basketföreningen i Sverige.

– Nu är kåken tio år gammal. Vi ser ju redan hur kostnader för underhåll ökar hela tiden. Vi har inte satt av så mycket pengar som vi borde ha gjort och kostnaden de kommande fem åren kommer öka i en brantare kurva. När man måste reservera mer och mer pengar måste man fundera igenom helhetssituationen, fortsätter Sundberg.

Blir det ett ja?

– Ungdomsfalangen står sig stark. Det enda vi vet är att föreningen fått in ett ganska stort antal nya medlemmar som engagerar sig.

Ordföranden Mattias Ottosson samlade styrelsen till ett möte innan matchen i torsdags.

Snart ses de igen tillsammans med medlemmarna för att fatta ett ganska tungt beslut.

– Det är klart att hjärtat finns i arenan. Det är speciellt, sedan är det viktigt att det inte är kortsiktigt. Gör man en sådan här sak är det på längre sikt, menar Ottosson.

Är det en akutåtgärd?

– Nej, det vill jag inte säga. Det är något vi diskuterat och funderat över. Sedan får vi se vad medlemmarna säger och tycker i den här frågan men styrelsens beslut att rösta om det är enhälligt.

Det har läckt ut att det finns önskemål inom Dolphins att frigöra ungdomsverksamheten från elitsidan.

– Det är mycket diskussioner som uppstår, så är det alltid. Jag tillhör själv dom som anser att det är viktigt att hålla ihop föreningen. Det finns inga andra förslag uppe på bordet från styrelsen, fortsätter Ottosson.

Som bekräftade för en tid sedan att klubben går mot ett sjusiffrigt underskott.

Finns det planer på att varsla anställda?

– Nej, det har vi inte funderat över men det är en tuff ekonomisk situation, svarar ordföranden.

Uppgifter till Sporten gör gällande att det finns påtryckningar att ta ett steg tillbaka på elitsidan och spela med ett mer eller mindre helt hemvävt lag.

Ett budgetalternativ som inte Dolphinsordföranden avfärdar.

– Vi måste sätta oss ned och prata. Utvärdera och diskutera med Adnan hur vi ska göra nästa år. Jag vill låta det vara öppet, säger Mattias Ottosson.

Det finns en rad exempel i ligan de senaste åren på klubbar som dragit sig ur ligaspel och till och med gått i konkurs.

Ett väldigt färskt exempel är Uppsala.

Bosse Sundberg och Mattias Ottosson avfärdar att Dolphins skulle gå samma väg.

– Det hoppas jag verkligen inte. Vi försöker ta de beslut som behöver tas. Jag upplever på så sätt att det är en stabil förening, säger Ottosson.

Sundberg:

– Det är ingen fara för föreningen eftersom man har en tillgång. Jämför man med Uppsala och Sundsvall är det stor skillnad. Dolphins skulle kunna vara den rikaste föreningen i basket-Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Iwung