Widar En bred och stor majoritet av Eskilstunas folkvalda politiker – S, M, C, SD - har fattat beslut om att tiggeri från och med 1 oktober i höst ska vara tillståndspliktigt. Den som vill tigga i kommunen ska ansöka om tillstånd från polisen. Tillståndet ska enligt Eskilstunapolitikerna gälla för en angiven plats och en angiven tidsperiod. En avgift om 150 kronor per dag ska tas ut för tillståndet.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), hans majoritetskollegor i M och C och kommunens juridiska avdelning har lagt ner ett stort och omfattande arbete för att få fram ett beslut som ska kunna vinna laga kraft när det överklagas till länsstyrelsen.

Andra kommuner har tidigare förgäves försökt införa mer raka tiggeriförbud i sina lokala ordningsstadgar. Staten har via länsstyrelserna sett till att stoppa tiggeriförbuden. Vilket det antagligen inte är så mycket att säga om. Landet ska med lag byggas; som det så riktigt brukar sägas. Om det är omöjligt att under lagarna förbjuda tiggeri så får lagstiftarna bemöda sig om att stifta nya lagar.

Mer att läsa: Ordning på tiggeriet.

Eskilstunas beslut om tiggeritillstånd är ett försök att bromsa och hejda tiggeriet utan att behöva gå lagstiftningsvägen. Den som vill demonstrera för/emot något på en viss plats en viss dag får ansöka om ett avgiftsbelagt tillstånd hos polisen. Samma vedertagna logik tillämpar nu Eskilstunas politiker på tiggeriet.

Statsminister Stefan Löfven har för S räkning uttalat ett hoppfullt intresse för Eskilstunas modell. Löfven anser att det är bra om tiggeriet kan hanteras lokalt. Moderaternas talesperson i rättsfrågor Tomas Tobé är negativ. M vill införa ett nationellt tiggeriförbud. Eskilstunaförslaget innebär enligt Tobé att tiggeri görs tillåtet i Sverige. Tobé har en poäng. Tiggeriet måste rimligen vara tillåtet om det är möjligt att få tillstånd att tigga.

Mer att läsa: Hur hamnade S därute?

Jag lutar ändå åt Löfvens riktning. Förslag som redan från i höst kan leda till att tiggeriet bromsas och hejdas bör tas emot med öppna armar. Det finns inget positivt med vare sig det utbredda tiggandet eller med det alltmer utbredda negligerandet av tiggarna. Vi liksom brutaliseras på två fronter.