Vägrar att ty sig till fakta

4 juli 2019 10:00

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) så saknas det 90 miljarder i välfärden vilket sägs bero på vår åldrande befolkning. Visst blir pensionärerna allt fler men varför inte göra en "källkritisk granskning" av och till det eviga tjatet om att alla brister i samhället beror på vår åldrande befolkning och våra allt fler pensionärer. Stämmer det verkligen?

Enligt SCB så hade vi i Sverige den 31 december 2008: 1 645 081 personer som fyllt 65 år eller var äldre än så, vid årsskiftet 2018 - 2019 var antalet 2 035 711 personer.

Detta ger i sak Magdalena Andersson rätt. Vi har cirka 400 000 fler pensionärer att försörja och detta är ju inget som våra ansvariga politiker kan göra något åt.

Men när vi talar om statsmaktens "kostnader" för befolkningen så är det ju i sammanhanget tämligen lämpligt att även undersöka hur många uppehållstillstånd vi har delat ut till asylsökande under perioden 2008 - 2018.

Under denna period uppgick antalet beviljade uppehållstillstånd till 1 150 305! Detta enligt Migrationsverket. Enligt SCB så tar det i snitt 8 till 9 år innan en asylinvandrare får ett arbete och blir självförsörjande.

Enligt regeringen och dess allierade så är med andra ord 400 000 svenska pensionärer en större belastning för välfärdsstaten än de cirka 1 150 000 asylsökande vi har tagit emot under de senaste 10 åren!

Med tanke på detta så är det minst sagt smaklöst att skylla välfärdsstatens ekonomiska problem på vår åldrande befolkning, vidare då SCB:s statistik sedan länge har informerat om att antalet pensionärer skulle komma att öka varför står då regeringen handfallen inför detta faktum?

Att våra styrande inte har förstått eller rättare sagt vägrar ty sig till fakta bevisas ju av att riksdagen i veckan röstade för en ökad anhöriginvandring.

SD och M var de enda partierna som sa nej till detta!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johnny Hornbrink (SD)